Mezinárodní soutěž pro studenty, inovátory a mladé vědce!

Cílem soutěže Falling Walls Lab je propagovat výjimečné myšlenky a celosvětově propojovat nadějné vědce a podnikatele ze všech oblastí. Účastníci prezentují anglicky publiku a odborné porotě svůj výzkumný záměr, byznys plán nebo občanskou iniciativu, která je inovativní a nabízí řešení aktuálního společenského problému. Nezáleží, zda se jedná o téma výpočetní techniky nebo medicíny, ekonomie, strojního inženýrství, filosofie, robotiky, chemie, umění nebo zemědělství. Klíčem k úspěchu jsou pouze 3 minuty, což je čas určený na prezentaci. Autor nejlepší prezentace vyhrává finanční odměnu 1 000 EUR a cestu do Berlína na celosvětové Falling Walls Lab finále, které proběhne v listopadu.

Přihlášky do 15. 7. 2021. Zjisti více na: https://www.falling-walls.cz/instructions

Autor: Dominika Knappová