Máte nápad a chcete ho uvést do praxe? Přihlaste se do 8. výzvy Proof of Concept

Nové zkušenosti, zpětnou vazbu, šanci uvést svůj nápad do reálného života i možnou finanční podporu. To vše mohou získat vědci a výzkumníci, kteří své nápady přihlásí do projektů Proof of Concept (PoC) z programu TA ČR GAMA 2, jejíž 8. výzva právě odstartovala. 

Projekty PoC jsou zaměřeny na podporu vědeckých aktivit, které směřují ke komerčnímu uplatnění v praxi. Výsledky těchto aktivit musí mít vysoký komerční potenciál a existující trh s pravděpodobností uplatnění. A zda ho mají, můžou vědci zjistit během konzultace s manažery VTP UP nebo na semináři, který se bude konat online 25. června. Na seminář je potřeba se zaregistrovat na stránkách VTP UP, kde je odkaz na přihlášení.

V aktuálním programu GAMA 2, pro období 2020–2022, je na projekty připraveno více jak 17 mil. Kč. Finance lze využít na nákup materiálu, cestovné, služby a mzdy řešitelů. Podpořeny mohou být všechny projekty vědeckých týmů, které nejsou již financovány z jiných zdrojů a jsou zaměřené na získání funkčního prototypu, ověřené technologie, průmyslově právní ochrany případně licence komerčnímu subjektu. Žádosti zpracovávají zaměstnanci Vědeckotechnického parku UP a následně je předávají Radě pro komercializaci.

Program GAMA 2 z Technologické agentury ČR je zaměřen na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a inovací. Vědeckotechnologický park UP je koordinátorem těchto projektů. Program je určen pro zájemce z řad zaměstnanců a studentů Ph.D. studia, kteří chtějí uplatnit výsledky svého výzkumu v praxi a využít tak komerční potenciál svého nápadu.

Hledáme takové projekty, které jsou vhodné na ověření přenositelnosti VaV do praxe, například vytvořením metodiky, funkčního prototypu, ověřené technologie nebo beta verze softwaru“, uvádí Dr. Petr Kubečka, vedoucí oddělení transferu VTP UP. „Projekty by měly mít vysoký potenciál praktického uplatnění a významný dopad na společnost. Hledáme jak projekty z přírodních věd, tak i z oblasti SSHA(Social Sciences, Humaties and Arts),“ dodává.

PoC projekty jsou na Univerzitě Palackého realizovány od roku 2014 a bylo již podpořeno více než 40 dílčích projektů. V současné době je v řešení 7 projektů:

Bude další projekt právě ten Váš? Nezapomeňte se přihlásit

Další informace o výzvě včetně registrace a odkazu na seminář 3. 5. 2021 pro žadatele jsou dostupné zde. Zjistěte, zda je váš nápad pro PoC vhodný. Příjem přihlášek bude ukončen 1. června 2021. Poté budou přihlášky vyhodnoceny a předloženy Radě pro komercializaci. Vybrané projekty je možné zahájit od 1. srpna 2021.

Autor: VTP UP Olomouc