Kurzy otevřené vědy na Univerzitě Palackého

Série kurzů věnovaných otevřené a zodpovědné vědě proběhne od 12. 4. - do 24. 5. Vědeckotechnický park UP do nabídky školení také přispěl s kurzem Ochrana a komercializace VaV výsledků: od nápadu k praxi.

Kurzy otevřené vědy tvoří komplexní a systematický vzdělávací program, který si klade za cíl rozšířit a standardizovat znalosti v této široké oblasti na naší univerzitě. Program, realizovaný prostřednictvím CŽV, zahrnuje celkem deset úzce provázaných kurzů. Určen je zejména pro studenty DSP a začínající vědce a vědkyně, přihlásit se však mohou všichni, které toto téma zajímá. Kapacita kurzů je omezena, aby byl umožněn interaktivní a diskuzní charakter kurzů. 

Kurz komercializace vědeckých výsledků vás provede celým procesem transferu (převodu) vědeckých výsledků a nápadů do praxe. V rámci kurzu jsou představeny základní nástroje využitelné pro hodnocení komerčního potenciálu a tvorbu business plánu. Důraz je kladen především na praktické otázky ochrany duševního vlastnictví a možnosti následné komercializace. Přehledně je také zpracována oblast legislativy a norem na UP.

Ochrana a komercializace VaV výsledků: od nápadu k praxi

Hlavní témata:

  • Ochrana duševního vlastnictví.
  • Komercializace a uplatnění výsledků - Proč? Jak? Co?
  • Business development a role VTP UP.
  • Nástroje business developmentu (Lean Canvas, Proof of Concept).
  • Komercializace z pohledu legislativy na UP.
  • Případy dobré praxe.

Kdy: 24. 5. 2024, 9:00 - 11:00
Místo konání: Učebna 3.52, tř. Svobody 26
Lektor: Mgr. Petr Suchomel, Ph.D.
Kontakt: petr.suchomel@upol.cz | 739 329 981

Přihlašovat se můžete již nyní prostřednictvím portálu CŽV.

Autor: LBG