Kulatý stůl k transferu znalostí a technologií

Zástupci Vědeckotechnického parku se aktivně účastnili Kulatého stolu k transferu znalostí a technologií, který dne 9.6.2022 pořádala ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová

Ústředním tématem byla chystaná novelizace zákona o financování vědy a výzkumu, který by měl zlepšit přenos vědeckovýzkumných poznatků do praxe. Diskuze se dotkla i například problematického hodnocení vědeckovýzkumných organizací a systému motivace nebo spolupráce mezi akademickou a průmyslovou sférou a státní správou. 

„Na první akci svého druhu organizované úřadem vlády ČR společně s AV ČR se sešla heterogenní skupina zástupců univerzit, výzkumných organizací a firem, kteří se dotýkají oblasti transferu znalostí a technologií. Jedná se tedy o výjimečnou příležitost, kdy je možné prodiskutovat všechny aspekty transferu z různých úrovní a navzájem si přiblížit a vysvětlit motivace, cíle, nebo i problémy, které celý proces transferu doprovází,“ řekl Mgr. Petr Suchomel, PhD., vedoucí TTO VTP UP. 

Celou akci můžete shlédnout i na youtube.

Autor: Ludmila Smékalová