Komu pomáháme

Jsme technologickou adresou s kompetentním poradenským centrem pro vzájemnou podporu a sdílení moderních technologií mezi inovativními firmami a vědeckovýzkumnými pracovišti UP. Zajišťujeme ochranu a komerční využití duševního vlastnictví Univerzity Palackého v Olomouci i firem ve VTP UP a firem s majetkovou účastí UP. Podnikatelský inkubátor VTP UP pomáhá nově vzniklým inovativním firmám s plynulým rozjezdem a vstupem do reálného podnikatelského prostředí. Podporuje také růst a rozvoj stávajících inovativních firem.

  • Jsme centrem pro inovace a transfer technologií Univerzity Palackého. 
  • Spojujeme firmy s Univerzitou Palackého. 
  • Zpřístupňujeme nové technologie. 
  • Tvoříme nejlepší místo pro podnikání v Olomouci.
  • Chceme být respektovaným pracovištěm v mezinárodním měřítku.