Kdo jsme

Náš příběh

Jsme centrem pro inovace a transfer technologií Univerzity Palackého. Spojujeme firmy s Univerzitou Palackého. Zpřístupňujeme nové technologie. Tvoříme nejlepší místo pro podnikání v Olomouci.

Je nás 12. Jsme Univerzita Palackého. Milujeme kvalitní kafe a koblížky z Chomoutovské pekárny pana Ptáčníka. Snažíme se v práci co nejvíc smát. V létě venku grilujeme. Vytváříme svobodomyslné prostředí jak pro nás samotné, tak naše klienty.

Čeho chceme dosáhnout. Na čem pilně makáme.

above-1822484_small
Přispíváme k růstu ekonomické úrovně Olomouckého kraje. Podporujeme rozvoj inovativních firem, vznik spin-off a start-up firem s důrazem na využití potenciálu Univerzity Palackého v Olomouci. Podporujeme spolupráci při uplatňování výsledků vědy a výzkumu v komerční sféře a přenášíme potřeby komerční sféry do vědeckovýzkumných pracovišť Univerzity Palackého v Olomouci.

Kam směřujeme

Jsme technologickou adresou s kompetentním poradenským centrem pro vzájemnou podporu a sdílení moderních technologií mezi inovativními firmami a vědeckovýzkumnými pracovišti UP. Zajišťujeme ochranu a komerční využití duševního vlastnictví Univerzity Palackého v Olomouci i firem ve VTP UP a firem s majetkovou účastí UP. Podnikatelský inkubátor pomáhá nově vzniklým inovativním firmám s plynulým rozjezdem a vstupem do reálného podnikatelského prostředí. Podporuje také růst a rozvoj stávajících inovativních firem. Chceme být respektovaným pracovištěm v mezinárodním měřítku.
turtle-2201433_small

Kam patříme, kde se cítíme doma

VTP UP je členem SVTP ČR, z.s.