Jubilejní Národní konferenci transferu pořádala Univerzita Palackého v Olomouci

Každoroční Národní konference transferu pořádaná pod záštitou spolku Transfera.cz se ve čtvrtek 19. října uskutečnila v Olomouci, v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého (UP). Inspirativní obsah zajistily zástupkyně evropských univerzit, které se podělily o zkušenosti a příklady dobré transferové praxe.

Jsme potěšeni, že se po šesti letech opět setkáváme v Olomouci a můžeme prostřednictvím letošní konference zase o něco posílit transferovou komunitu v České republice. Řečníci dnešní konference potvrdili, že činnosti v oblasti transferu technologií a znalostí mají smysl a mohou výrazně přispět k inovacím a rozvoji ekonomiky,“ dodal Petr Kubečka, ředitel Vědeckotechnického parku UP.

Úvodní přednášku 10. Národní konference transferu zahájila Sara Matt z Universität Innsbruck. Sdílela zkušenosti se spin-off firmami v rámci Innsbrucké univerzity a posluchače ohromila pravidelně pořádaným networkingem k propagaci startupové scény tzv. Skinnovation, který v Innsbrucku probíhá jak jinak než na lyžařském svahu. Pomyslnou štafetu pak převzala Marie Louise Blankenstein z Vrije Universiteit Amsterdam, jejíž vstup se zaměřoval na tzv. inovační ekosystém přinášející nové možnosti spolupráce se soukromým sektorem, a Ólöf Vigdís Ragnarsdóttir z University of Iceland následně představila fungující univerzitní infrastrukturu zajišťující efektivnější transfer technologií a lepší řízení univerzitních startupů. Dopolední blok přednášek byl zakončen praxí z českého prostředí. Kateřina Joselová, vedoucí oddělení vědecké diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR, seznámila hosty s agendou oddělení, jehož hlavním posláním je zvýšit šanci české vědy na úspěch v zahraničí.

Odpolední část konference nabídla panelovou diskuzi, která se věnovala způsobům a možnostem oceňování technologií pro účely komercializace a zakládání nových společností. Po zakončení přednáškové části se hosté přesunuli do nové univerzitní budovy Envelopa Hub, kde jim zástupci VTP UP představili Centrum inovací a transferu technologií UP.

“Letošní konference byla velmi specifická tím, že nabídla účastníkům cenný pohled na transfer znalostí a technologií a podporu podnikání v evropském rozměru díky hostům z univerzit sdružených v alianci Aurora. Díky obsahově velmi kvalitní a aktuální panelové diskuzi, kterou jsme pojali spíše jako kulatý stůl, jsme však nezapomněli ani na národní úroveň,” shrnul konferenci Petr Suchomel, vedoucí oddělení transferu znalostí a technologií VTP UP.

Autor: LBG