HVM Plasma otevřela novou pobočku přímo v areálu VTP

Dne 18.10.2022 proběhlo v prostorách Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci slavnostní otevření olomoucké pobočky společnosti HVM Plasma spol. s r.o., která zde provozuje své výzkumně vývojové aktivity.

Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci Olomouckého kraje, včetně pana hejtmana Olomouckého kraje, krajských inovačních agentur a odboru dotací (zejména Czech Invest Olomouc, Olomoucké inovační centrum, městský odbor dotací), společnosti Forvia Hella a zástupci Univerzity Palackého z VTP UP a Přírodovědecké fakulty. Během přednášek a exkurzí byly představeny výzkumné aktivity společnosti HVM Plasma spol. s r.o. s důrazem na jejich inovační potenciál a přínos pro Olomoucký kraj a Univerzitu Palackého v Olomouci formou budoucí spolupráce. Existující propojení aktivit se společností Forvia Hella bylo akcentováno jako příklad prospěšné spolupráce, vedoucí k posílení odbornosti a konkurenceschopnosti olomouckého regionu v oblasti výzkumu a vývoje.
Autor: Ludmila Smékalová