Digitální transformace představila problémy i příležitosti digitalizace ve zdravotnictví

V úterý 7. listopadu se na půdě Pevnosti poznání při příležitosti regionální konference Digitální transformace 2023 setkali zástupci firem a veřejných institucí se zájmem o digitalizaci. Vyčerpávající program zaměřený na problematiku digitalizace si pro účastníky připravilo inovační sdružení CzechInno ve spolupráci s Vědeckotechnickým parkem UP a dalšími partnery.  

První polovina akce se soustředila na české firmy působící v Olomouckém kraji a způsoby, jak jim pomoci k úspěšnému a odpovědnému přerodu v podniky budoucnosti využívající naplno výhody digitalizace. Došlo také na environmentální a sociální impulsy, které často vybízí k digitální transformaci, a nebyla opomenuta ani otázka kybernetické bezpečnosti, bez níž by digitalizace nemohla úspěšně fungovat. Zástupcům firem byly rovnou představeny možnosti financování digitální a zelené transformace z veřejných i soukromých zdrojů. K prezentaci příkladu úspěšné digitální transformace malé firmy v Olomouckém kraji byl přizván Jan Habara, jednatel společnosti Ergobody, který se podělil o vlastní zkušenost s digitalizací zdravotnických služeb.Odpolední blok konference se věnoval výhradně digitalizaci ve zdravotnictví a příkladům dobré praxe ze zdravotnických organizací. Projektový manažer DIGI2Health Jakub Havlín z Vědeckotechnického parku UP (VTP UP) vysvětlil, proč zrovna v Olomouci vznikl digitální inovační hub zaměřený na zdravotnictví a telemedicínu a jak DIGI2Health vznikal. „V DIGI2Health věříme, že digitalizace hraje klíčovou roli v budoucnosti zdravotnictví. Inovativní digitální technologie mohou zlepšit přesnost diagnózy, zefektivnit procesy léčby a poskytnout personalizovanou péči pacientům. Společně s naším ekosystémem partnerů se snažíme otevřít nové možnosti pro malé a střední firmy, aby mohly využít digitálních nástrojů a inovací, a tím posílit jejich konkurenceschopnost a přispět k rozvoji zdravotnického sektoru“, doplnil Jakub Havlín roli olomouckého digitálního inovačního hubu. K tématu přispěl i ředitel VTP UP Petr Kubečka a seznámil firmy se službami, které VTP UP poskytuje na podporu digitální transformace zdravotnických organizací. Nabitý program konference byl zakončen exkurzí do nové univerzitní budovy Envelopa Hub, kde si mohli účastníci prohlédnout laboratoře DIGI2Health včetně jejich vybavení a přístrojů k testování.
Autor: LBG