CzechInvest nabízí start-upům a firmám účast na mezinárodní konferenci Big Science Business Forum

Chcete se svou firmou nebo start-upem odcestovat pod záštitou CzechInvestu na konferenci Big Science Business Forum 2024 do italského Terstu? Připojte se k národnímu stánku ČR na akci zaměřené na spolupráci mezinárodních výzkumných center s průmyslovými firmami.

  • Název konference: Big Science Business Forum 2024
  • Termín: 1.-4.10.2024
  • Místo konání: Terst, Itálie
  • Zaměření na sektor: věda, výzkum a inovace
  • Účást na konferenci je možná ve spolupráci s agenturou CzechInvest
  • české firmy mohou poslat své propagační materiály nebo modely/vzorky výrobků na český stánek 
  • 5 českých startupů (mladších 5 let) bude mít hrazené vstupné na konferenci na základě principu "first come, first served"
  • české firmy se mohou konference zúčastnit, ale je potřeba zaplatit vstupné (do konce května 390 EUR plus DPH, od 1.6. 490 EUR plus DPH) a své cestovní náklady 

Cílem akce je prezentovat české výrobce zařízení pro výzkum na akci, která propojuje velké mezinárodní a evropské výzkumné infrastruktury jako CERN, ESA, ESO, ESRF – evropský synchrotron, ESS, EXFEL, FAIR, F4E-ITER, SKA Observatory nebo ELI s průmyslovými firmami, které buď do nich dodávají zařízení (přístroje, nástroje, software a další vybavení), podílejí se na společném výzkumu v těchto centrech, nebo využívají výsledků jeich výzkumu. 

Česká republika se finančně podílí na budování a provozu řady z těchto center a má zájem podpořit české firmy, aby se na těchto aktivitách podílely v ještě větší míře než dosud. Konference se koná již potřetí (Kodaň-2018, Granada-2022) a minulých ročníků se zúčastnilo více než 1000 zástupců z 500 institucí, organizací a firem z 30 zemí. 

Big Science Business Forum je největší akce zaměřená na spolupráci mezi výzkumem a průmyslovými firmami. Je oficiálně podporována Evropskou komisí a účastní se jí zástupci téměř všech evropských a mezinárodních výzkumných infrastruktur. Česká republika se bude poprvé prezentovat jako významný výrobce zařízení pro výzkum.

Zúčastněné firmy si budou moci poslechnout rady, jak se stát dodavatelem, partnerem nebo odběratelem výsledků výzkumu velkých výzkumných center, a to jak ze strany těchto výzkumných center, tak ze strany firem, které se již dodavateli, partnery nebo odběrateli výsledků výzkumu staly. Budou mít možnost potkat se se zástupci těchto výzkumných center i s jinými výrobci zařízení pro výzkum. Získané know-how bude jedinečné a jinou cestou obtížně získatelné.

Chcete se zúčastnit? Kontaktujte agenturu CzechInvest:

Mgr. Jana Frantíková
Koordinátorka VaV
+420 725 586 716
Jana.frantikova@czechinvest.org

Podrobné informace:

Autor: LBG