Česká hlava nabízí šest kategorií, přihlašte se do 14. 7. a ukažte svůj výzkum!

Soutěž „Česká hlava“ na podporu vědy, techniky, vývoje a poznání vyhlašuje spolu s Nadačním fondem Česká hlava a Úřadem vlády České republiky na základě nařízení vlády výzvu pro rok 2023. Celková podpora činí 1 450 000,- Kč a ocení projekty  vopblasti přírodních věd, farmacie, lékařství, technických věd, inovací, základního nebo aplikovaného výzkumu. 

Česká hlava představuje největší projekt zaměřený na rozvoj českého vědeckého a technického sektoru. Iniciátory projektu jsou intelektuálové v čele s Arnoštem Lustigem a prof. Antonínem Holým s jediným cílem: poskytnout vědcům a technikům prostor k získání popularizace a prestiže, které jsou často věnovány sportovcům a umělcům. Česká hlava představuje nejen nejprestižnější ocenění vědeckého světa, ale také řadu vzájemně propojených projektů, které si kladou za cíl popularizaci vědy, výzkumu a vzdělání mezi širokou veřejností. Zároveň poskytují pomoc při vytváření příhodných podmínek pro efektivní spojení výzkumu s praxí a vytvoření takového prostředí, které podporuje tuto synergii.

Lhůta k podání přihlášek je pro všechny kategorie do 14. 7. 2023.

Kategorie

  • Národní cena vlády Česká hlava
  • Cena společnosti ABB, cena Invence
  • Cena společnosti CSG, cena Industrie
  • Cena Doctorandus za technické vědy
  • Cena Doctorandus za přírodní vědy
  • Cena Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra, cena Lorem

Ocenění Česká hlava za vědu, výzkum a inovace je udělováno laureátům již od roku 2002 v několika kategoriích. Od roku 2006 je hlavní cena předávána premiérem České republiky na základě usnesení vlády a nazývá se "Národní cena vlády Česká hlava" - český ekvivalent Nobelovy ceny za vědu, výzkum a inovace.

Autor: ILN