Aplikace Pokusnice - úspěšný projekt PoC výzvy

Další úspěšný Proof of Concept (PoC) projekt se již dostává ke svým uživatelům. Na Přírodovědecké fakultě UP vznikla aplikace s názvem Pokusnice, ke které byla uzavřena licenční smlouva s externí firmou. Aplikace, primárně určená učitelům chemie na ZŠa SŠ, umožňuje z databáze pokusů vybrat pro výuku ten, na který mají v danou chvíli dostupné chemikálie a laboratorní vybavení.

Moderní webová aplikace Pokusnice byla vytvořena v rámci řešení projektu PoC z programu GAMA Technologické agentury ČR (TA ČR). Projekt pod názvem „Pokusnice – hub chemických pokusů“ řešili akademici ve spolupráci s Vědeckotechnickým parkem UP (VTP UP). Společně se podařilo úspěšně projít celým procesem řešení projektu, od prvního zadání až po nalezení komerčního partnera a domluvení licenčních podmínek smlouvy. Licenční smlouva je již uzavřená a aplikace je nabízena uživatelům.

„S nápadem na vytvoření databáze experimentů, spojenou se skladovým hospodářstvím, přišli Karel s Vaškem (Karel Berka, Václav Bazgier, pozn. redakce) asi rok před vlastním podáním přihlášky. Ačkoliv jsme na začátku neviděli funkční komerční model, což je jednou z podmínek získání PoC projektu, po čase nápad tzv. uzrál a do jeho řešení jsme se pustili. Dnes se ukazuje, že rozhodnutí bylo správné, protože se nám podařilo najít licenčního partnera a distributora v jedné osobě. Díky němu se Pokusnice dostane do škol, bude pomáhat učitelům při výuce chemie a žákům umožní vidět chemické reakce na vlastní oči“, řekl Petr Suchomel z VTP UP.

Aplikace Pokusnice je přístupná z běžného internetového prohlížeče a představuje propojení tří databází, které všechny dohromady, ale i samostatně, usnadní učitelům jejich práci. Skládá se z databáze školních pokusů, seznamu dostupných chemikálií a seznamu laboratorního vybavení.

„Nápad na Pokusnici vznikl, když jsme měli na katedře uvítat mladé debrujáře z DDM Olomouc (Pozn.red. – debrujár je dítě, které se aktivně zajímá o vědu, techniku a přírodní vědy a je organizované v asociaci debrujárů). Chtěli jsme pro ně jednorázově připravit laboratoře. Sami jsme ale museli složitě dohledávat, jaké pokusy se základoškoláky vlastně můžeme provádět. Taky jsme narazili na to, že na některé nalezené pokusy nám chyběly chemikálie a kvůli jednorázové akci jsme je kupovat nechtěli. A tak jsme si uvědomili, že před podobnou výzvou stojí čas od času každý učitel chemie, který se žákům snaží chemickými demonstracemi látku přiblížit. A nápad byl na světě.“ řekl doc. Karel Berka z Katedry fyzikální chemie Přírodovědecké fakulty UP (PřF UP).

„Samotný web pokusnice.cz jsme se prvně pokoušeli realizovat samostatně, ale až možnost realizovat jej s podporou PoC projektů nám dodal tu správnou energii a směr k jeho definitivnímu dotažení do konce a spuštění. Díky vynikající partě studentů v realizačním týmu, jsme společnými silami vytvořili unikátní aplikaci, pomocí které se zjednoduší příprava na výuku chemie a správa laboratoře. Aplikace je vhodná pro učitele chemie. Ale zároveň s ohledem na současnou epidemiologickou situaci, kdy se výuka realizuje distančně, bychom rádi aplikaci rozšířili tak, aby obsahovala i pokusy, které si mohou žáci provést doma společně s rodiči.“, doplnil dr. Václav Bazgier z Katedry fyzikální chemie PřF UP.

Pokusnice obsahuje více jak 100 návodů na chemické pokusy, které jsou přehledně řazeny dle různých kategorií a učitelé si je mohou jednoduše filtrovat. U každého pokusu najde uživatel krátký popis, podrobný postup, potřebné chemikálie a vybavení. Databáze pokusů se bude postupně rozšiřovat. Nedílnou součástí Pokusnice je skladové hospodářství a seznam dostupného laboratorního vybavení, což představují další dvě databáze. U každé chemikálie, i u laboratorního vybavení, je možnost evidence dostupného množství a jejich přesného umístění ve škole. Učitelé tak mají na jednom místě všechny potřebné informace o pokusu i vybavení, které díky tomu nemusí zdlouhavě hledat.

„Pokusnice je jedním z 28 projektů PoC které byly řešeny v rámci GAMA1 od TAČR. Tyto projekty jsou zaměřeny na podporu vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatnění. Deset těchto projektů již našla své místo na trhu a u celé řady dalších projektů probíhají jednání s firmami nebo se uvažuje o založení spin-off společností. Od tohoto roku je možné podávat nové přihlášky v rámci programu GAMA2 TA ČR. V současné době je již v řešení 11 nových a všichni zájemci z UP se mohou kdykoliv přihlásit se svým projektem. Pokud máte pocit u některých ze svých VaV výstupů a výsledků, že mají komerční potenciál, existující trh nebo pravděpodobnost uplatnění, neváhejte se na nás obrátit“, řekl Dr. Ing. Petr Kubečka, vedoucí oddělení transferu technologií a hlavní řešitel projektu GAMA2.

Máte i vy nápad, který byste rádi komercionalizovali? Zvažte využit službu poradenství pro komercionalizaci nebo přihlášení do výzvy PoC.

Autor: Martina Novotná