Informace pro nájemce

Provoz a služby recepce

Recepce je otevřena v pracovní dny od 08:00h - 15:30h

Zajišťuje:

 • přebírání a ukládání doručených zásilek
 • přepojování tel. hovorů
 • rezervace zasedacích místností
 • kopírování
 • skenování
 • vázání dokumentů
 • prodej občerstvení

Vjezd do areálu

 • Brány jsou v pracovní dny otevřeny od 5:00h - 21:00h
 • Hlavní vjezd do areálu - brána č.1 – nová vrátnice (u občerstvení Fresh UP)
 • Denní vjezd do areálu - brána č.2 – u budovy VÚRV
 • Vjezd do areálu z ul. Technologické - brána č.3 – u VTP UP


 • Závora se otevře automaticky pomocí kamerového systému a porovnáním registrační značky vozidla
 • Registraci vozidla nebo její změnu vyřídíte na recepci nebo na vtp@upol.cz. Pokud nemáte registrovanou SPZ, zazvoňte na vrátného a vyčkejte jeho příchodu.
 • Do svých pronajatých prostor máte přístup 24 hodin denně.

Alarm

Při příchodu a odchodu je nutné deaktivovat/aktivovat alarm individuálním přístupovým kódem.

Při spuštění alarmu, zadejte do zařízení umístěného u vchodových dveří svůj čtyřmístný PIN a stiskněte tlačítko „off“. Následně zavolejte na číslo bezpečnostní služby 585 231 540 vylepené na vchodových dveřích a zrušte poplach.

V nouzi zavolejte na číslo 739 534 655

Návštěvy

 • Vjezd pro návštěvy je umožněn přes komunikátor na sloupku
 • Návštěvy jsou povinny parkovat vozidla výhradně na označených místech určených pro návštěvy
 • Maximální rychlost jízdy v objektu VTP je stanovena na 20 km/h

Důležitá čísla

 • Recepce VTP: 585 631 420
 • Vrátnice areálu: 585 634 960
 • Poruchová služba správy budov: 734 188 945 Jen v závažných případech (unikající voda, požár atd.) v noci a o svátcích. Drobnější poruchy nahlaste v čase provozu recepce na recepci.
 • Bezpečnostní služba - ostraha: 602 516 517

Autor: Ludmila Smékalová