Pozvánka na networking – Inovativní řešení jak efektivně zmírnit dopady home office

Inovační centrum Olomouckého kraje společně s Univerzitou Palackého (Institut sociálního zdraví) a společností Czechitas zve zájemce z řad firem, které se zabývají informačními technologiemi, na networkingovou akci „Inovativní řešení jak efektivně zmírnit dopady dlouhodobého ovlivnění „home office“ aneb problémy sociální izolace za počítačem“. Bude se konat 15.12.2020 on-line. Jejím cílem je popsat fenomén odloučení, který dnes zažívají IT pracovníci v režimu home office, například softwaroví programátoři či vývojáři.

Karanténní omezení mají negativní dopad na duševní kondici programátorů a sekundárně rovněž na pracovní výkon či motivaci. Posláním akce je především společně nalézt možná funkční řešení a pomoci firmám udržet své týmy v dobré kondici. Předřečníkem bude profesor Peter Tavel z OUSHI (instituce při UPOL) a facilitaci zajišťují Czechitas. Registrovat se lze zde.
Na networking jsou zváni především vedoucí pracovníci inovativních IT firem s vlastní zkušeností z této oblasti, nebo manažeři z IT oddělení či personalistiky.
Program
14:00 Začátek akce
Uvítání účastníků Jana Filipová, Czechitas a Martin Ohlídal, ICOK
14:10 Vhled do problematiky očima odborníka
Vystoupení prof. Petera Tavela, klinického psychologa, OUSHI (Institut sociálního zdraví University Palackého v Olomouci)
Vsazení tohoto fenoménu do teoretického rámce, příčiny vzniku, příznaky, projevy, případné dlouhodobější následky, výstupy z provedeného výzkumu
14:30 Stručná prezentace konkrétních jevů/potíží dopředu definovaných účastníky 14:40 Vlastní networking  
Rozdělení po přibližně čtyřech účastnících do virtuálních místností s následnou diskusí. Tématy budou právě “pains“ vygenerované účastníky (viz předchozí bod). Diskuse budou facilitovat Czechitas, účastnic se rovněž bude prof. Tavel a Mgr. Richard Kořínek, psycholog a IT specialista.
15:25 Prezentace výsledků jednotlivých skupin
Každá skupina 5 minut na prezentování svého tématu, výsledku.
15:40 Diskuse nad výstupy skupin 
Všichni účastníci ve společné virtuální místnosti
15:55 Závěrečné slovo a zhodnocení
Prof. Tavel, klinický psycholog, OUSHI
16:00 Poděkování účastníkům a konec akce