Odborné expertízy

UP se skládá z osmi fakult na kterých působí necelé dva tisíce akademických pracovníků, z nichž každý je expertem ve svém oboru, ve kterém bádá, publikuje a může poskytovat expertní služby. VTP UP je univerzitním centrem a kontaktním místem, které  vám dokáže zprostředkovat propojení na správné vědecké pracovníky na základě požadavků klientů.

Komu je služba určena? 

  •  Soukromým společnostem
  •  Průmysl (pozn.: směrem k univerzitě, tedy pro akademiky nabízíme uveřejnění nabídky expertízy, komunikaci s klienty, veškerou administrativu, apod. vědci tedy pouze provedou expertízu a o zbytek se nestarají).

Kde, kdy a jak služba probíhá

Komunikace s klientem probíhá často online, ale rádi vás uvidíme i osobně, u nás v Holici.

Kdy je možné využít službu? Ve smyslu v rámci semestru, celoročně? - celoročně

Máte reference od zákazníků, klientů, studentů, lidí, se kterými spolupracujete nebo v minulosti spolupracovali? Prosím uveďte je. -např. Palírna u zeleného stromu Prostějov - Ševčík, NeOrosan Prucek Tady také Inovační vouchery

 

Zaměstnanec Dr. Ing. Petr  Kubečka, MCI, RTTP

Dr. Ing. Petr Kubečka, MCI, RTTP

Ředitel VTP
Více

petr.kubecka@upol.cz, +420 585 631 449

Zaměstnanec Mgr. Petr Suchomel, PhD.

Mgr. Petr Suchomel, PhD.

Vedoucí Oddělení transferu technologii
Více

petr.suchomel@upol.cz, +420 739 329 981