Koho provázíme od objevu do praxe

Cesta od prvotní myšlenky přes vynález, až po samotné uplatnění v praxi je poměrně dlouhá a složitá a právě v tomto okamžiku je důležité spolehnout se na odborníky.

Kdo může využít tuto službu? 

  • akademičtí pracovníci
  • doktorandi
  • studenti UP
  • ostatní zaměstnanci univerzity (THP)

Probíhá přes několik stupňů a různými formami, jako jsou např. Vlastní využití, licence, nebo založení spin-off společnosti. Rozhodování, jakým způsobem a v jaké fázi přistoupit ke komercializaci není zcela triviální, a proto je tu pro vás kancelář Vědeckotechnického parku UP, která představuje centrální univerzitní jednotku zřízenou právě pro tyto aktivity.


Kontaktní osoba:

Zaměstnanec Dr. Ing. Petr  Kubečka, MCI, RTTP

Dr. Ing. Petr Kubečka, MCI, RTTP

Ředitel VTP
Více

petr.kubecka@upol.cz, +420 585 631 449