Klub doktorandů UPOL

Klub doktorandů propojí kontakty mezi doktorandy na UPOL, rozvede mezioborovou spolupráci, bude nabízet vybrané výzkumy doktorandů vědecké redakci ČT24, případně dalším médiím, která vědu efektivně propagují. Klub propojí kontakty při budování spin-offů, vědecké činnosti, rozvoji nápadů a konstruktivní kritice projektů. 

Každoročně plánujeme doktorandskou konferenci v Pevnosti poznání, v roce 2021 se uskuteční v září.