Jak pomáháme s rozvojem podnikání

Přispíváme k růstu ekonomické úrovně Olomouckého kraje. Podporujeme rozvoj inovativních firem, vznik spin-off a start-up firem s důrazem na využití potenciálu Univerzity Palackého v Olomouci. Podporujeme spolupráci při uplatňování výsledků vědy a výzkumu v komerční sféře a přenášíme potřeby komerční sféry do vědeckovýzkumných pracovišť Univerzity Palackého v Olomouci.

Zaměstnanec Dr. Ing. Petr  Kubečka, MCI, RTTP

Dr. Ing. Petr Kubečka, MCI, RTTP

Ředitel VTP
Více

petr.kubecka@upol.cz, +420 585 631 449

Zaměstnanec Mgr. Petr Suchomel, PhD.

Mgr. Petr Suchomel, PhD.

Vedoucí Oddělení transferu technologii
Více

petr.suchomel@upol.cz, +420 739 329 981