Inovační vouchery

Jako univerzita máme možnost nabídnout našim partnerům a spolupracujícím firmám zlevnit o 75 % zakázky, které si od nás (univerzity) objednávají – tzv. Inovační vouchery. Inovační vouchery může použít každá malá a střední firma na objednávku od univerzity až do výše 500 000 Kč. Projektová výzva je kontinuální, žádosti lze tedy podávat kdykoliv a ihned se začínají hodnotit. Hodnocení žádosti pak trvá cca 3-4 týdny. Administrace celého projektu je jednoduchá a rychlá, VTP UP má navíc s typem těchto projektů dlouholeté zkušenosti a celým procesem získání projektu všechny partnery provede.

Modelové situace, kdy lze voucher použít:

• Komerční partner si chce objednat službu (měření, testování, analýzu, expertní posouzení, apod.) od univerzity. Není si však jistý, zda se mu to za danou cenu vyplatí. Zakázku lze řešit v rámci IV a zlevnit ji o 75 %

• Komerční partner si od univerzity objednává službu za 150 000 Kč. Lze nabídnout IV a rozšířit službu/zakázku až na 500 000. Díky dotaci 75 % bude nakonec klient ve výsledku platit 125 000 Kč a získá mnohem víc.

• Firma by ráda s univerzitou navázala spolupráci, ale bojí se toho, že vše bude drahé, nebo to v případě projektů bude dlouho trvat. IV jsou řešení. Za zakázku se platí 75 % a projektová žádost je jednoduchá a rychlá.

V každé výzvě může univerzita pro firmu realizovat 1 voucher. Aktuální výzva bude uzavřena na konci roku 2022 a následně bude vyhlášena další. Je tedy vhodné podat jeden voucher ještě v roce 2022 a následně druhý v roce 2023.

Aktuální výzva:

 VTP UP má s typem těchto projektů dlouholeté zkušenosti a celým procesem získání projektu všechny partnery provede. Neváhejte se na nás obrátit.