Analytická laboratoř AMA

Řešíte ve firmě problémy, na které sami nestačíte? Potřebujete provést měření či analýzy, na které nemáte přístrojové vybavení? Rádi byste spolupracovali Univerzitou Palackého? Nevíte na koho se na univerzitě obrátit? Kontaktujte VTP a my vám rádi pomůžeme. 

Advanced Materials Analytics je specializovaná laboratoř zaměřená na analýzu nanomateriálů. Zpřístupňujeme jedinečnou analytickou infrastrukturu a vysoce kvalifikované pracovníky Univerzity Palackého OIomouc pro obchodní partnery.

Advanced Materials Analytics poskytuje analytické služby desítkám partnerů po celém světě, zejména ve farmaceutickém průmyslu. Rovněž vyrábíme a poskytujeme našim partnerům specifické nanomateriály, jako jsou magnetické nanočástice pro izolaci RNA atd.


Kontaktní osoba:

Zaměstnanec Mgr. Petr Suchomel, PhD.

Mgr. Petr Suchomel, PhD.

Vedoucí Oddělení transferu technologii
Více

petr.suchomel@upol.cz, +420 739 329 981