Knihovnička VTP UP pro nájemce

Knihovnička VTP UP

O půjčení knížky požádejte na recepci VTP UP, nebo napište na email: recepce@vtpup.cz.
Knihy půjčujeme zdarma všem našim nájemcům.

Podnikání a management

Alena Svozilová: Projektový management Grada publishing a.s., Praha 2006
Gustav Tomek, Věra Vávrová: Řízení výroby a nákupu Grada publishing a.s., Praha 2007
Jakub Nosek: Manažerské katastrofy Computer press a.s., Brno 2011
Jaroslava Ester Evangelu, David Grundel: Virtuální tým: Efektivní řízení lidí na dálku Computer press, Brno 2011
Jason Fried, David Heinemeier: Restart – průvodce podnikatelským minimalismem Jan Melvil publishing - půjčeno Jiří Herinek 6. 8. 2012
Miloslav Synek a kol.: Manažerská ekonomika, 5. vydání Grada publishing a.s., Praha 2011
Philip Kotler, John A. Caslione: Chaotika Computer press, Brno 2009
Philips Kotler, Kevin Lane Keller: Marketing management Grada publishing a.s., Praha 2007
Robert S. Kaplan, David P. Norton: Alignment: systémové vyladění organizace Management press, Praha 2006
Robert S. Kaplan, David P. Norton: Balanced scorecard: strategický systém měření výkonnosti podniku Management press, Praha 2005
Robert T. Kiyosaki: Byznys pro 21. stoleltí PRAGMA, Praha 2011   -půjčeno 23.12.2013 p. Dvořák BePositive
Ros Ray, Richard Templar: Velká kniha manažerských dovedností Grada publishing a.s., Praha 2006   -půjčeno 23.12.2013 p. Dvořák BePositive

Marketing a reklama, obchod a prodej

Jitka Vysekalová a kol.: Psychologie reklamy Grada publishing a.s., Praha 2007
Květoslava Santlerová a kol.: Telemarketing v praxi Grada publishing a.s., Praha 2011
Luc Dupont: 1001 reklamních tipů Pragma, Praha 2009
Miroslav Foret: Marketingová komunikace Computer press, Brno 2011
Miroslav Karlíček, Petr Král: Marketingová komunikace Grada publishing a.s., Praha 2011
Monika Monzel: 99 tipů pro úspěšnější reklamu, Grada publishing a.s., Praha 2009
Roman Kozel a kol.: Moderní marketingový výzkum Grada publishing a.s., Praha 2006
Ron Finklestein: 49 marketingových tajemství pro zaručené zvýšení prodeje Computer press a.s., Brno 2010
Seth Godin Fialová kráva: Marketing konečně jinak! Fragment, Praha 2010
Václav Svoboda: Public relations: moderně a účinně Grada publishing a.s., Praha 2006
Zdeněk Křížek, Ivan Crha: Jak psát reklamní text Grada publishing a.s., Praha 2008
Vladimír Bárta, Ladislav Pátík, Milan Postler: Retail marketing Management press, Praha 2009

Lidské zdroje

Jiří Plamínek: Konflikty a vyjednávání Grada publishing a.s., Praha 2009
Jiří Plamínek: Vzdělávání dospělých Grada publishing a.s., Praha 2010
Jiří Suchý, Pavel Náhlovský: Koučování v manažerské praxi Grada publishing a.s., Praha 2007
Josef Koubek: Personální práce v malých a středních firmách Grada publishing a.s., Praha 2007

Finance

Hana Scholleová: Ekonomické a finanční řízení peo neekonomy Grada publishing a.s., Praha 2008
Jaroslav Sedláček: Finanční analýza podniku Computer press a.s., Brno 2011
Tomáš Petřík: Ekonomické a finanční řízení firmy Grada publishing a.s., Praha 2005

Osobní rozvoj a motivace

Emil Hierhold: Rétorika a prezentace Grada publishing a.s., Praha 2005
Ivan Pilný, spolup. Bohumil Herwig: Pracoval jsem pro Gatese aneb život mezi bajty Tuesday business network 2006
Stephen R. Covey: 7 návyků skutečně efektivních lidí Management press, Praha 2011
Stephen R. Covey: 8. návyk od efektivnosti k výjimečnosti Management Press, Praha 2010
David Gruber: Time Management - půjčeno Petr Kubečka 30-8-2012
Walter Isaacson: Steve Jobs Finidr s.r.o., Praha 2011
Vojtěch Černý: Rétorika Computer press a.s., Brno 2011
W. Chan Kim, Renée Mauborgne: Strategie modrého oceánu Management press, Praha - půjčeno Jiří Herinek, 6. 8. 2012
Tony Buzan, Barry Buzan: Myšlenkové mapy Computer press a.s., Brno 2011
Tomáš Sedláček, David Orrell: Soumrak Homo economicus 65. pole, Praha 2012


Právo

Václav Trajer Katastr nemovitostí: 40 otázek a odpovědí z praxe ASPI Publishing s.r.o., Praha 2003

Ochrana duševního vlastnictví

Emil Jenerál: Užitné vzory v Evropě 1. díl Úřad průmyslového vlastnictví 1999
Eva Biskupová, Michaela Blažková: Dodatková ochranná osvědčení pro léčiva a přípravky pro ochranu rostlin Úřad průmyslového vlastnictví 2002
Jan Rýdl: Průmyslový vzor a zpracování národní přihlášky průmyslového vzoru Úřad průmyslového vlastnictví 2008
Jaroslav Prošek: Duševní vlastnictví (DVD) Úřad průmyslového vlastnictví, Praha 20002
Kamil Idris: Vytvoření ochranné známky Úřad průmyslového vlastnictví 2008
Karel Klusáček, Zdeněk Kučera, Michal Pazour: White paper Technology Centre AS CR, Praha 2008
Ladislav Jakl: Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv III. díl Úřad průmyslového vlastnictví 1999
Mezinárodní patentové třídění: návod Úřad průmyslového vlastnictví 2005
Mezinárodní patentové třídění: sekce A-B Úřad průmyslového vlastnictví 2005
Mezinárodní patentové třídění: sekce E-F Úřad průmyslového vlastnictví 2005
Mezinárodní třídění výrobků a služeb, I. část Úřad průmyslového vlastnictví 2006
Mezinárodní třídění výrobků a služeb, II. část Úřad průmyslového vlastnictví 2006
Sborník Mezinárodní patentové třídění: sekce C-D Úřad průmyslového vlastnictví 2005
Sborník Mezinárodní patentové třídění: sekce G-H Úřad průmyslového vlastnictví 2006
Sborník Mezinárodní třídění obrazových prkvů ochranných známek Úřad průmyslového vlastnictví 2007
Sborník Společný prováděcí řád k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu 23 ochranných známek a k protokolu k této dohodě Úřad průmyslového vlastnictví 2008
Sborník Úmluva o udělování evropských patentů Úřad průmyslového vlastnictví 2007
Světlana Kopecká: Evropská unie a ochrana průmyslového vlastnictví Úřad průmyslového vlastnictví 2002

Ostatní

Assoc. Prof. Dr. Václav Toušek, CSc. a kol: Czech republic: Portraits of regions Praha 2005
Czech Biotech Report South moravian innovation centre 2006
Czech exporters and importers 2007 Inform CZ, s.r.o. 2007
Goog practices cases guide D.L.: V-5317-2007
Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić a kol.: Analýza inovačního potenciálu krajů české republiky Technologické centrum AV ČR 2008
Pavel Švejda a kol.: Inovace a technologie v rozvoji regionů Asociace inovačního podnikání ČR, Praha 2010
Pavel Švejda a kol.: Inovační podnikání Asociace inovačního podnikání ČR, Praha 2007
Roberto Curci: Dove abita sua eccellenza Dati aggiornati a febbraio 2006
Strategie hospodářského růstu české republiky 2005 - 2013 Úřad vlády ČR 2005
Tasilo Prnka a kol: Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v České republice 2009 Repronis, Ostrava 2008
Trieste cittá della scienza Aps comunicazione 2007 RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN