Školení komercializace on-line

Aktuální termín školení komercializace je nyní 14.4.2020 a vzhledem k epidemiologické situaci bude probíhat on-line přes Skype. Školení zajišťuje Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci, který školení pořádá pravidelně 2x ročně. Tyto kurzy jsou určené pro stávající a nové zaměstnance VaV a PhD studenty na UP.

 Kurzy probíhají 2x ročně v prostorách Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého, ovšem v tomto semestru, s ohledem na aktuální situaci, bude forma výuky on-line. „Vzhledem současným podmínkám školení není možné realizovat prezenčně, nicméně nechceme Vás o něj připravit a proto Vám jej nabízíme on-line přes Skype a to 14.4.2020 od 14:00 hodin. Pošlete mi prosím Vaše Skype jména nebo mne najděte jako filip.auinger“, vybízí lektor kurzu Filip Auinger.
Kurz tak bude možné sledovat v pohodlí a bezpečí své kanceláře nebo z domova. V rámci kurzu se účastníci dozvědí jak ochránit svůj výsledek práce proti zneužití, jak postupovat v souladu s předpisy UPOL a zákony ČR, jak získat peníze na další rozvoj své práce nebo jak převést výsledek výzkumu a vývoje do praxe. Účastník bude také proveden procesem komercializace a jeho možnostmi.
Nastavením pravidelného školení UP reaguje na potřebu zajištění znalostí zaměstnanců a PhD studentů UP, kteří pracují na vědeckovýzkumných úkolech, o ochraně duševního vlastnictví a komercializace výsledků VaV. Cílem školení je seznámit výzkumné pracovníky a PhD studenty s legislativou a existujícími předpisy na UP v oblasti komercializace tak, aby bylo zajištěno dodržování předpisů zaměstnavatele a nebyl ohrožován potenciál výsledků VaV. Nedodržování předpisů a norem, oprávněného zájmu zaměstnavatele ve vztahu k průmyslovému vlastnictví, povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu k UP, porušování práv k průmyslovému vlastnictví třetích osob, nedodržování povinnosti při zveřejňování výsledků výzkumu a vývoje, ohrožení potenciálního zájmu zaměstnavatele na právní ochranu předmětu průmyslového vlastnictví – to vše může mít finanční důsledky.
Platnost školení je pro zaměstnance bez omezení, platnost školení pro studenty je po dobu jejich postgraduálního studia a je zdarma.