Seminář k příjmu žádostí projektů Proof-of-Concept

Na Vědeckotechnickém parku Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP) běží již 5. kolo kontinuální výzvy na projekty Proof-of-Concept (PoC) z programu TAČR GAMA2. Seminář, kde se zájemce o finanční podporu může dozvědět o projektu víc, bude probíhat již 1.10.2020.

Zájemci z řad zaměstnanců a studentů Ph.D. studia, kteří mají nápad na projekt s vysokým komerčním potenciálem, se můžou nezávazně přijít informovat o podrobnostech, jak a kam podat přihlášku, jak vysoká bude finanční podpora a s čím mu pomůžou manažeři na VTP UP. Na seminář, který bude probíhat 1.10.2020 on-line, je potřeba se zaregistrovat na stránkách VTP UP, kde je možné získat i další informace.
A že to má smysl, pustit se do řešení PoC projektu, dokazují příklady úspěšných realizací projektů. Z poslední doby lze uvést projekt robotického ramene Popelka. Vědci z Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělská výzkum (CRH) se zabývají výzkumem v oblasti biotechnologií a zemědělství, kde řeší mechanismy, jak rostliny reagují na prostředí. Výzkumná skupina vedená Lukášem Spíchalem vyvinula robotické rameno, které jim s přípravou sadby rostlin významně pomáhá. Při realizaci projektu vědci z CRH navázali spolupráci s komerční firmou Stäubli Systém s.r.o.. A jak robotické rameno funguje lze shlédnout na tomto videu. Na dalším videu se zájemce dozví, jak řešitelé PoC projektu hodnotí účast na programu, co jim to přineslo a jak se spolupracovalo s komerční firmou.
Projekty PoC, řešené v rámci programu GAMA vyhlášeného Technologickou agenturou ČR, jsou úspěšně realizovány na Univerzitě Palackého již od roku 2014. Tímto programem bylo celkem úspěšně podpořeno na 28 dílčích projektů a bylo dosaženo 52 zajímavých výsledků. Finanční prostředky lze čerpat na materiál, cestovné, služby a mzdy řešitelů. Z projektu nelze hradit investice.
„Přihlášené projekty mají velkou šanci na podpoření, pokud splňují základní podmínku, kterou je komerční potenciál přihlašovaného VaV,“, uvádí Petr Kubečka, vedoucí oddělení transferu VTP UP. „Jestli jejich projekt ten potenciál má, můžou zájemci zjistit konzultací s námi. Výsledkem PoC nemusí být finální produkt, ale jedná se o ověření přenositelnosti do praxe, například vytvořením metodiky, funkčního prototypu, ověřené technologie nebo beta verze software“ dodal.
Posoudit a zkonzultovat komerční potenciál svého nápadu a získat více informací může zájemce na on-lince semináři, který bude pro tyto účel realizován dne 1. října 2020. Podrobnosti k registraci naleznete zde.
Celkový harmonogram 5. kola výzvy PoC projektů je následující:
  1. 9.2020 Vyhlášení příjmů přihlášek PoC projektů v rámci 3. kola kontinuální výzvy
  2. 10. 2020 Seminář pro žadatele, 13:00 – 14:00 hod
  3. 11.2020 Odevzdání přihlášek dílčích projektů
       od 2. 11. 2020                    Hodnocení odevzdaných přihlášek
  1. 12. 2020 Předložení přihlášek Radě pro komercializaci
  2. 12. 2020 Zasedání Rady pro komercializaci a výběr projektů k podpoření
  3. – 17. 12. 2020 Schvalování vybraných projektů rektorem UPOL
  4. 12. 2020 Zaslání schválených projektů na finální schválení TAČR
  5. 1. 2021 Zahájení řešení schválených a potvrzených dílčích PoC projektů
Veškeré dokumenty potřebné k podání přihlášky lze nalézt na stránkách VTP UP, v sekci Dokumenty ke stažení. Další informace o projektech PoC na UPOL jsou dostupné na stránkách VTP UP: http://transfer.vtpup.cz/pro-univerzitu/#PoC-id  nebo http://poc.vtpup.cz.