Provoz VTP UP v období epidemie koronaviru

V souvislosti se současnou situací ohledně pandemie COVID-19 zatím nedochází k zásadnímu omezení provozu VTP UP, jsme však nuceni přistoupit k některým opatřením.

 • Contact point bude do odvolání otevřen pouze v čase 10:00 – 13:00.
 • V tomto čase bude zajištěno i otevírání dveří z Contact pointu. Mimo tento čas je možné na dálku otevírat dveře přímo z vašich kanceláří. Po vytočení čísla na vrátníku směrem od parkoviště je možné dveře otevřít přímo z kanceláře stiskem „00“ na pevné lince.
 • Pošta bude vydávána v čase 10:00 – 12:00.
 • Pozastavuje se pronájem zasedacích místností.
 • Provozní závady a připomínky prosím hlaste na mail vtp@upol.cz
 • Univerzitní menza v areálu Holice zůstává i nadále v provozu.
Vzhledem k tomu, že se nejedná o standardní situaci, prosíme Vás, abyste omezili pohyb v prostorách VTP UP, nechodili do prostor VTP UP nemocní, a to ani v případě, kdy by se podle vašeho názoru jednalo o běžné nachlazení či virózu. Apelujte, prosím, na kolegy ze svého okolí, aby v případě indispozice zůstali doma v domácím léčení. Omezte prosím také na minimum pracovní a soukromé návštěvy, je-li to možné, zvažte i variantu práce z domu.
Dodržujte prosím také základní hygienická pravidla.
 • Často si umývejte ruce vodou a mýdlem.
 • Vyhýbejte se těm, kdo jsou zjevně nemocní.
 • Používejte například i dezinfekci na ruce na bázi alkoholu.
 • Nezdržujte se v místech s vyšší koncentrací osob a dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních osob.
 • Při kýchání/kašlání si zakrývejte ústa kapesníkem, paží nebo rukávem – nikdy si nezakrývejte ústa rukou!
 • Zvažte i možnost použití ochranných roušek.
Všechna opatření trvají do odvolání, v případě změn, či nových skutečností, Vás budeme opět kontaktovat.
V případě jakýchkoliv dotazů jsme vám k dispozici na telefonních číslech 774 713 715, nebo 774 882 809.
Děkujeme za pochopení a přejeme co nejpohodovější týden.
Roman Jurečka
Ředitel VTP UP