Projekty GAMA TG01010080 „Efektivní transfer znalostí UPOL do praxe“ úspěšně ukončeny

Rada pro komercializaci na UP úspěšně ukončila posledních sedm dílčích projektů v rámci celouniverzitního projektu podpořeného z programu TAČR GAMA TG01010080 „Efektivní transfer znalostí UPOL do praxe“, který trval v letech 2014 – 2019. Hlavní cíl projektu, kterým bylo podpoření a zefektivnění transferu nových výstupů VaV Univerzity Palackého v Olomouci, se podařilo zcela naplnit.
Cílem celého projektu byla podpora transferu nových výsledků VaV do aplikační sféry efektivnějším využitím veřejných prostředků ke zvýšení míry jejich návratnosti. Jako vedlejší efekt si projekt kladl za cíl růst konkurenceschopnosti ČR a zvýšení kvality života obyvatel. „Vědci univerzity Palackého díky tomuto programu mohli prakticky ověřit své nápady, vypracovat nové koncepty, jako například systém pro zvýšení efektivity sportovního tréningu na základě měření variability srdeční frekvence, produkci lékařsky aktivních látek v rostlinách, robotizaci pro automatickou manipulaci s malými semeny pro fenotypizační linky, nebo program pro plánování pokusů a management laboratoří na středních školách“, uvedl jeden z manažerů projektu Filip Auinger. „Tato etapa projektu ve většině případů skončila konkrétními návrhy nových podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb, zejména formou patentů a řešení chráněných dle průmyslové právní ochrany, modely funkčních vzorků apod.“, dodal.
V rámci projektu bylo řešeno celkem 28 dílčích projektů z 62 přihlášených. Z 28 jich bylo 26 podpořeno z projektu GAMA, jeden z vlastních zdrojů (Fond pro komercializaci) a jeden projekt byl ukončen před zahájením financování PoC po ověření nezájmu na trhu. Celkový rozpočet projektu byl 19 928 000 Kč, bylo dosaženo celkem 52 výsledků. Jeden výsledek v průměru stál 383 tis. Kč. 77 % dosažených výsledků bylo buď hmatatelných výstupů (prototyp, funkční vzorek, SW) nebo z oblasti průmyslových práv. Do řešení PoC projektů a komercializace bylo zapojeno na smlouvy nebo dohody 73 pracovníků napříč univerzitou, což činilo více jak 3 % z vědeckých pracovníků na UPOL. Projekt TG01010080 měl na starost Vědeckotechnický park UP.
Ukončením této etapy projektů však podpora PoC nekončí. Nový projekt z výzvy GAMA2 bude zahájen 1. ledna 2020 a bude trvat do roku 2022. Zájemci o podporu PoC mohou již nyní kontaktovat Vědeckotechnický park UP, nebo kdykoliv v průběhu roku. Jejich žádost bude předložena Radě pro komercializaci v nejbližším termínu zasedání (frekvence zasedání jsou 3 měsíce).
Mezi úspěšné projekty patří například:
Superquitta – software, který již byl uveden na trh, umožňující sofistikovanou analýzu textů a textových dat, která může mít široké uplatnění v aplikacích, jako jsou analýza zpravodajství, hledání primárních zdrojů, resp. hledání plagiátů, analýza webu apod.
UniTrap – separátor magnetických částic pro laboratorní využití. Díky designu je maximálně univerzální, jednoduchý na obsluhu a v neposlední řadě je možná jeho výroba prostřednictvím 3D tisku. Separátor je používán v laboratořích univerzity i mimo ni, byla uzavřena licenční smlouva se společností Labicom.
Keylock – metoda umožňující značení výrobků a odhalování falzifikátů ve spojení s Ramanovou spektroskopií. Technologie KeyLock získala na mezinárodní výstavě Invent Arena 2016 zlatou medaili v kategorii chemie, zemědělství, zdravotnictví, biotechnologie. V současné době probíhá licenční jednání ohledně aplikace technologie v ropném průmyslu. Na půdě UPOL vzniká první spin-off na tento PoC projekt a probíhají jednání s investorem.
 Austinometr – přenosné zařízení pro nedestruktivní měření množství austenitu v ocelích. Vyvinutá technologie získala na mezinárodní výstavě Invent Arena 2018 zlatou medaili v kategorii Hutnictví, strojírenství a stavebnictví. V současné době probíhá celá řada zkušebních testů pro koncové zákazníky v rámci vedlejší hospodářské činnosti.
Surface – systém pro měření odporu rezistivních senzorů s širokým dynamickým rozsahem a s krátkou dobou odezvy. Primární aplikací tohoto systému je velmi rychlé a přesné měření povrchové kondenzace. V současné době je podepsáno několik NDA s průmyslovými partnery, vyjednává se o licenci technologie s jednou z předních nadnárodních společností, která na území ČR vyrábí světlomety do automobilů.
Pokusnice – software, který je již přístupný na webových stránkách. Díky němu mohou základní a střední školy plánovat pokusy na základě skladového hospodářství chemikálií a laboratorních pomůcek, které díky aplikaci mohou vést.