Přihlaste se do výzev Agentury pro podnikání a inovace

Právě probíhající výzvy k Inovačním voucherům a Proof-of-Concept projektům pomohou malým a středním podnikům financovat aktivity v oblasti transferu technologií.

Inovační Vouchery – Výzva III

Cílem programu podpory Inovační vouchery je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Jedná se tedy o služby a zakázky poskytnuté univerzitou soukromým firmám v maximální částce 400 000 Kč bez DPH (dotace pro firmu činí 75 %, tedy 300 000 Kč).

Do výzvy se mohou přihlásit malé a střední podniky, není tedy primárně určena pro vědeckovýzkumné organizace. Nabídky Inovačních voucherů a možnosti financování zakázky z veřejných zdrojů je však možno využít k motivaci společností, se kterými byste rádi spolupracovali, k objednání jednorázových služeb či malého výzkumu a tím nastartování spolupráce do budoucna.

Žádosti o podporu jsou přijímány a hodnoceny průběžně od 15. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

Více informací naleznete ZDE.

Kontakt: Mgr. Petr Suchomel, Ph.D., Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci, petr.suchomel@vtpup.cz, tel: 585 631 438

 

Proof of Concept – Výzva I

Cílem programu Proof of concept  je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi. Program si klade za cíl posílení vazeb mezi výzkumnými organizacemi (VO) a aplikační sférou, rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti firem. Výsledky projektů budou posilovat předpoklad pro jejich další tržní uplatnění. Jedná se tedy o dlouhodobější spolupráci s cílem ověřit technickou proveditelnost a komerční potenciál konkrétní technologie. Dotace na projekt je 70 % (malý podnik), resp. 60 % (střední podnik) a pohybuje se ve výši 300 tis. – 10 mil. Kč bez DPH

Do výzvy se mohou přihlásit malé a střední podniky, není tedy primárně určena pro vědeckovýzkumné organizace. Nabídky kooperace na projektu Proof of Concept a možnosti financování z veřejných zdrojů však možno využít k motivaci společností navázat dlouhodobější spolupráci a ověřit si, zda je nějaká konkrétní technologie Univerzity Palackého vhodná a použitelná v jejich podnikání a dalším rozvoji.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 3. 1. 2018 do 4. 5. 2018

Více informací naleznete ZDE.

Kontakt: Mgr. Petr Suchomel, Ph.D., Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci, petr.suchomel@vtpup.cz, tel: 585 631 438