Úvod do ochrany průmyslového vlastnictví

Obsahem budou semináře na téma:

 • Ochrana práv průmyslového vlastnictví (patenty, užitné vzory),systém jejich ochrany na UP a možnosti financování nových firem
 • Příprava patentové přihlášky
 • Ochrana podle autorského zákona
 • Vyhledávání v patentových databázích
 • Formulace patentových nároků pro nové látky
 • Průmyslově právní strategie
 • Patentové spory

Ochrana práv průmyslového vlastnictví (patenty, užitné vzory),systém jejich ochrany na UP a možnosti financování nových firem

Ochrana práv průmyslového vlastnictví prakticky

Obsahem semináře bude praktické seznámení s postupy při ochraně vynálezů od podání přihlášky po úspěšné licencování. Seminář je vhodný pro všechny vědecko-výzkumné pracovníky, studenty a zájemce o tuto problematiku.

Osnova:

 • proč přihlašovat vynálezy k patentové ochraně
 • kdy chránit vynálezy obchodním tajemstvím
 • jak přihlašovat vynálezy k patentové ochraně v ČR a v zahraničí
 • proč a jak komercializovat technická řešení
 • proč licencovat technická řešení
 • spolupráce na výzkumu a duševní vlastnictví

Lektoři:
RNDr. Kateřina Hartvichová
, patentová zástupkyně společnosti Inventia. Společnost Inventia zastupuje většinu národních i PCT přihlášek vynálezů UP
Ing. Radek Žilka , zaměstnanec VTP UP, poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví
a zpracování licenčních smluv

Svou účast potvrďte, prosím, e-mailem na recepce@vtpup.cz nebo telefonicky na 585 631 420
do 24. března 2010.

Těšíme se na Vaši účast !

Soubory ke stažení:

Ochrana práv průmyslového vlastnictví (patenty, užitné vzory) a systém jejich ochrany na Univerzitě Palackého v Olomouci Termín: 5. listopadu 2009 od 13.00 do 14.30 hodin

Cílem semináře je představit možnosti ochrany práv průmyslového vlastnictví a její praktické realizaci na UP podle směrnice B3-09/1-SR. Seminář je uskuteční 5. listopadu od 13:00 do 14:30 hodin ve VTP UP.

Obsahem semináře bude seznámení se systémem ochrany průmyslového vlastnictví obecně a  na Univerzitě Palackého Olomouci B3-09/1-SR - Realizace práv průmyslového vlastnictví na UP. Dále probereme problematiku publikování, seznámíme se s příslušnými právními předpisy, s možnými typy ochrany vědeckých výsledků (utajení, patenty, užitné vzory). Seminář je zejména pro akademické pracovníky a postgraduální studenty Univerzity Palackého v Olomouci a o všechny zájemce o tuto problematiku.

Program semináře:
13.00 – 13.45 Ochrana průmyslového vlastnictví - právní předpisy, typy ochrany, ceny a postupy
13.45 – 14.30 Směrnice B3-09/1-SR – Realizace práv průmyslového vlastnictví na UP

Lektor: Ing. Radek Žilka, konzultant VTP UP

Svou účast potvrďte, prosím, e-mailem na recepce@vtpup.cz nebo telefonicky na 585 631 420 do 3. listopadu 2009.

Soubory ke stažení:


 

Příprava patentové přihlášky

 

Formulace patentových nároků pro nové látky

Obsahem semináře bude praktické seznámení s postupy při patentování nových látek se zaměřením na oblast farmacie. Seminář je vhodný pro všechny vědecko-výzkumné pracovníky, studenty a zájemce o tuto problematiku.

Program:

I. Formulace patentových nároků pro nové látky

 • Úvod: Právní úprava v ČR, srovnání patent – užitný vzor
 • Náležitosti (patentové) přihlášky
 • Kategorie vynálezů (výrobek, postup, použití), jejich definování
 • Nároky: Stavba nároků (látka definovaná strukturou, látka definovaná způsobem přípravy, ochrana biologických materiálů)
 • Kombinace nároků v jedné přihlášce – jasnost a jednotnost řešení.

Lektor:
Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ
, ředitelka patentového odboru, Úřad patentového vlastnictví

Svou účast potvrďte, prosím, e-mailem na recepce@vtpup.cz nebo telefonicky na 585 631 420 do 12. července 2010.

Soubory ke stažení:


 

Ochrana podle autorského zákona

Semináře připravujeme.


 

Vyhledávání v patentových databázích

Semináře připravujeme.


 

Průmyslově právní strategie

Semináře připravujeme.


 

Patentové spory

Semináře připravujeme.

VTP UP / O nás / Zapojení do projektů / VaV pro praxi / Semináře projektu / Úvod do ochrany průmyslového vlastnictvíRSS úvodní strana mapa stránek CZ EN