Semináře projektu

Projekt VaV pro praxi: Ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV je rozčleněn do 4 témat, jejichž obsahem jsou tematické semináře. Přednášejícími jsou pracovníci VTP UP ve spolupráci s externími lektory. Termíny konání seminářů budou průběžně aktualizovány

Pozvánky na semináře:

Ochrana práv průmyslového vlastnictví a patentové databáze on-line 30.5.2017

Ochrana práv průmyslového vlastnictví a patentové databáze on-line 18.3.2016

Ochrana práv průmyslového vlastnictví a patentové databáze on-line 20.11.2015

Úvod do ochrany průmyslového vlastnictví

 • „Ochrana práv průmyslového vlastnictví (patenty, užitné vzory),systém jejich ochrany na UP a možnosti financování nových firem“ 5.11.2009
 • „Ochrana podle autorského zákona“ a "Ochrana vynálezů v zahraničí" 11.04.2011
 • „Vyhledávání v patentových databázích“ 17.5.2011
 • „Formulace patentových nároků pro nové látky“  13.7.2010
 • „Průmyslově právní strategie“ 25.3.2010
 • „Patentové spory“
 • „Příprava patentové přihlášky“ 24.2.2011

 Komerční využití průmyslového vlastnictví -

 •  „Výzkum a vývoj na zakázku“ 2.6.2011
 •  „Praktické zkušenosti komerční spolupráce s firmami“ 28.6.2011
 •  „Oceňování pro potřeby licencování“
 • „Smluvní ochrana komerční spolupráce“
 • „Licencování výsledků VaV“ 11.3.2011
 • "Biotechnologické vynálezy" 27.10.2010

Využití průmyslového vlastnictví prostřednictvím spin-off nebo start-up -

 • „Založení s.r.o prakticky“ 28.4.2010
 • „Založení spin-off“ E-learning
 • „Založení start-up“ E-learning
 • „Příprava business plánu“
 • „Business angels“ 28.6.2011
 • „Efektivní marketing" 28.4.2011

Podpůrné dovednosti -

 • „Vyjednávání“
 • „Prezentační dovednosti“ E-learning
 • „Medializace“ E-learning
 • „Management bezpečnosti informací" 3.10.2011
 • „Práva k výsledkům projektů" 29.9.2011

VTP UP / O nás / Zapojení do projektů / VaV pro praxi / Semináře projektuRSS úvodní strana mapa stránek CZ EN