Konference projektu

V rámci projektu  VaV pro praxi: Ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV  budou realizovány 2 celodenní konference.

Konference „Podnikání na UP“
Konference na téma podnikání v univerzitním prostředí se uskuteční dne 24. listopadu 2011 v prostorách Vědeckotechnického parku UP, Šlechtitelů 21, Olomouc.

Harmonogram:

09:30 – 10:00 Prezence
10:00 – 10:15 Zahájení konference

10: 15 – 12:30 Blok 1: Technology scouting na UP 

Projekt VaV pro praxi (Ing. Radek Žilka)
Projekt SPINNET - SPolupráce, INovace a NETworking (Ing. Radek Žilka)
Role technology scouta v procesu komercializace (Bc. Martin Šimo)
Metodiky projektu EF TRANS + motivační video
Diskuse technology scoutů u „hranatého stolu“ (moderuje Bc. Martin Šimo)
 

13:30 – 15:00 Blok 2: Jak legálně podnikat na UP

Spolupráce s firmami – jak na to? (Ing. Jiří Herinek)
Co může UP nabídnout firmám, typy spolupráce (smluvní výzkum, výzkum na zakázku, měření, analýzy, poradenství, školení), podnikání akademických pracovníků s výsledky výzkumu na UP, směrnice a interní předpisy UP pro tuto oblast.

Smluvní ochrana komerční spolupráce (Mgr. Pavel Benda)
Smluvní zajištění komerční spolupráce s firmami, smlouvy o spolupráci, využívání vědeckovýzkumné infrastruktury pro podnikání akademických pracovníků.

Diskuze

15:30 – 17:00 Blok 3: Spolupráce s aplikační sférou

Představení aplikačních možností pracovišť Univerzity Palackého z oborů chemie, mikroskopie a optiky (zástupci jednotlivých pracovišť)
Diskuse o možné spolupráci (moderuje Bc. Martin Šimo)

17:00 – 18:00 Networking s občerstvením, individuální konzultace

Organizační zajištění www.contexo.cz

VTP UP / O nás / Zapojení do projektů / VaV pro praxi / Konference projektuRSS úvodní strana mapa stránek CZ EN