E-learning

V rámci projektu VaV propraxi máte jedinečnou možnost absolvování připravených seminářů naší formou e-lerningu. Nejprve je nutno vyplnit níže uvedený registrační formulář. Poté si vyberte semináře dle Vašeho zájmu. Po shlédnutí přiložené prezentace je možno čerpat další informace z doporučené literatury (kterou najdete i v naší knihovně VaV)a s řešením konkrétní problematiky je možno obrátit se na naše konzultanty - Ing. Filip Auinger a Dr. Ing. Petr Kubečka. Dále je třeba vyplnit test k příslušné prezentaci a odeslat ho. Vyhodnocení Vašich odpovědí obdržíte do 7 pracovních dnů.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ   ZDE

Úvod do ochrany průmyslového vlastnictví –
„Ochrana práv průmyslového vlastnictví (patenty, užitné vzory)“   PREZENTACE   TEST
„Ochrana podle autorského zákona“ a "Ochrana vynálezů v zahraničí"    PREZENTACE       TEST
„Vyhledávání v patentových databázích“       PREZENTACE         TEST
„Formulace patentových nároků pro nové látky“       PREZENTACE         TEST
„Průmyslově právní strategie“        PREZENTACE         TEST
„Příprava patentové přihlášky“        PREZENTACE          TEST

Komerční využití průmyslového vlastnictví -
„Výzkum a vývoj na zakázku“        PREZENTACE         TEST
„Praktické zkušenosti komerční spolupráce s firmami“        PREZENTACE  TEST       
„Licencování výsledků VaV“        PREZENTACE         TEST
"Biotechnologické vynálezy"        PREZENTACE         TEST

Využití průmyslového vlastnictví prostřednictvím spin-off nebo start-up -
„Založení s.r.o prakticky“        PREZENTACE       TEST
„Založení spin-off“  a „Založení start-up“        PREZENTACE      TEST
„Business angels“        PREZENTACE   TEST
„Efektivní marketing"        PREZENTACE       TEST

Podpůrné dovednosti -
„Management bezpečnosti informací“        PREZENTACE   TEST
„Prezentační dovednosti“        PREZENTACE      TEST
„Medializace“ PREZENTACE       TEST
„Práva k výsledkům projektů“  PREZENTACE      TEST
RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN