VaV pro praxi

Univerzita Palackého v Olomouci je humanitně zaměřenou univerzitou. Na několika fakultách probíhá výzkum, který je využitelný ve firemní praxi. Projekt reaguje na situaci, kdy v povědomí pracovníků VaV a PhD. studentů není zakotven pojem ochrana průmyslového vlastnictví. Realizací projektu si klademe za cíl rozšířit obecné povědomí o nutnosti ochrany průmyslového vlastnictví a jeho dalšího využití. Nezapomeneme ani na oblast komunikace, propagace a řízení spolupráce mezi vědeckými pracovníky a průmyslem. Projekt bude využívat případových studií, zkušeností zástupců výzkumných pracovišť univerzity (technology scoutů) a bude reagovat na jejich podněty.

Zaměříme se i na studenty technicky zaměřených SŠ/VOŠ v našem regionu a vzbudíme v nich zájem o studium technických nebo přírodovědných oborů. Studijní materiály budou zpracovány populárně naučnou formou, včetně e-learningu. Projekt budou realizovat konzultanti VTP UP - univerzitního pracoviště odpovědného za ochranu průmyslového vlastnictví.

Univerzita Palackého v Olomouci (UP) je tradiční univerzitou. I přesto, že zde nenajdeme ryze technicky zaměřené obory, na několika fakultách probíhá výzkum, který je využitelný ve firemní praxi. Projekt reaguje na stávající situaci, kdy v povědomí akademické veřejnosti není zcela zakotven pojem ochrana průmyslového vlastnictví a možnost úspěšné komercionalizace. V rámci projektu dojde k přípravě a realizaci vzdělávacího programu pro akademické pracovníky zabývající se výzkumem a PhD. studenty. V sérii několika vzdělávacích seminářů se zaměříme na praktické aspekty právní ochrany, na postup licencování patentů a know-how a na spolupráci s průmyslem. Nezapomeneme ani na oblast komunikace, propagace a řízení spolupráce mezi vědeckými pracovníky a průmyslem. Zaměříme se i na studenty závěrečných ročníků technicky zaměřených SŠ a VOŠ v našem regionu. Ukážeme že i práce vědce je velmi zajímavá a výsledky výzkumu se mnohdy dají využít v praxi. Na skutečných projektech spolupráce mezi univerzitou a průmyslem v oblasti využití přístrojového vybavení a průmyslového vlastnictví univerzity připravíme případové studie. Projekt bude využívat zkušeností zástupců výzkumných pracovišť univerzity (technology scoutů) a bude reagovat na jejich podněty.

Realizací projektu si klademe za cíl rozšířit obecné povědomí o nutnosti ochrany průmyslového vlastnictví a jeho dalšího využití. Studentům SŠ a VOŠ ukázat práci vědeckých pracovníků a vzbudit v nich zájem o studium technických nebo přírodovědných oborů. Vše budeme prezentovat na skutečných případových studiích a za podpory odborníků z praxe. Všechny studijní materiály budou zpracovány populárně naučnou formou. Budou zpřístupněny formou e-learningu. Projekt budou realizovat konzultanti Vědeckotechnického parku UP (VTP UP) - univerzitního pracoviště odpovědného za ochranu průmyslového vlastnictví na univerzitě.

Cílem projektu je zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumu a vývoje na UP prostřednictvím vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje a PhD. studentů univerzity v oblastech:
- ochrany, oceňování a správě duševního vlastnictví
- využití výsledků vědy a výzkumu pomocí "transferu technologií" - licenční smlouvy, smlouvy o spolupráci, společný výzkum
- využití výsledků vědy a výzkumu prostřednictvím zakládání firem vyzkumníků
- komunikace výsledků vědy a výzkumu do praxe.

Cílem projektu je také motivovat studenty středních a vyšších odborných škol s technickým zaměřením v posledních ročnících s předpokladem kariéry ve ke studiu převážně technicky zaměřených oborů.

V rámci projektu dojde k přípravě a realizaci vzdělávacího programu, který bude připraven na základě zjištěných potřeb cílových skupin. 

VTP UP / O nás / Zapojení do projektů / VaV pro praxiRSS úvodní strana mapa stránek CZ EN