Po studiu - Zaměstnavatel

Po studiu - Zaměstnavatel

Zaměstnavatel

(KAE/ZAP) - přednáška - 1 kredit / 1 hod týdně
(KAE/ZAS) - seminář - 2 kredity / 2 hod týdně

Garant: Dr. Ing. Petr Kubečka, hlavní business development manažer,  Vědeckotechniký park Univerzity Palackého v Olomouci

Cílem kurzu skládajícího se ze semináře a přednášky je seznámit účastníky s problematikou zaměstnávání (výběr zaměstnanců, pracovní smlouvy, práva a povinnosti, motivace ...). Toto hlavní téma bude doplněno úvodním seminářem o formách a možnostech podnikání v ČR. Celý kurz bude uzavřen seminářem, který nastíní další oblasti důležité pro chod firmy.

Účastníci tohoto kurzu získají praktické znalosti a dovednosti pro start svého podnikání, výběr, nástup, udržení a propuštění zaměstnanců a základní informace o dalších oblastech důležitých pro fungování firmy. Nedílnou součástí kurzu je možnost setkání se s úspěšnými podnikateli a dalšími zajímavými osobnostmi z oblasti zaměstnávání.

Požadavky pro úspěšné absolvování: Zápis obou dvou předmětů v jednom semestru. Účast na přednáškách 75% a aktivní zapojení do diskusí.  Aktivita a samostatná práce v rámci seminářů. Závěrečná prezentace.

Témata přednášek:

 • Výhody a nevýhody zaměstnávání druhých. Proč podnikat a nepodnikat.
 • Jak vybírám zaměstnance, kde je hledám a jak je motivuji.
 • „Vítáme Vás“ nestačí. Nástup nového zaměstnance a firemní procesy.
 • Jak to nedělat, aneb zaměstnávání lidí z pohledu Inspektorátu práce.
 • Sociální podnikání jako příležitost pro podporu pracovního uplatnění osob se zdravotním znevýhodněním.
 • Rady do života.

Témata seminářů:

 • Než začnete podnikat.
 • Proč mít/nemít zaměstnance, personální strategie, organizační struktura, nábor zaměstnanců, výběrové řízení.
 • Nástup zaměstnance, pracovní smlouva, odměňování, adaptace.
 • Motivace a udržení zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců, hodnocení.
 • Povinnosti vůči zaměstnancům, způsoby ukončení pracovního poměru.
 • Další oblasti důležité pro chod firmy.

E-learningová videa:

Pitnerová, Káňová: Vítáme vás nestačí

https://vimeo.com/80537412

Jitka Ďuricová: NLP Leadership

https://vimeo.com/84749365

Margareta Křížová: K rozjezdu businessu chyby patří

https://vimeo.com/95271090

Kamila Zárychtová: Networkuj jako mistr

https://vimeo.com/97100458

Holík, Káňová: Výběr zaměstnanců

https://vimeo.com/91513362

Dmitry Stepanov: Základní tipy na zvýšení produktivity podniku

https://vimeo.com/111731790

Soňa Smolková: Syřinková - Komunikační dovednosti

https://vimeo.com/95260044

Hana Zítková: Vedení porad, vedení projektů

https://vimeo.com/77501352

Zlatko Tvrdoň: Time management

https://vimeo.com/83317119

Renáta Šťastná: Výběr správných lidí

https://vimeo.com/80064085

Radim Martynek: Etiketa a normy

https://vimeo.com/79085446

 E-Learningové opory:

VTP UP / O nás / Zapojení do projektů / Po studiu / Po studiu - ZaměstnavatelRSS úvodní strana mapa stránek CZ EN