Po studiu - Second Life

Po studiu - Second Life

Virtual Work – Second Life

(KAE/VW) – seminář - 4 kredity /2 hod týdně

Garant: Doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.

Úkolem semináře je připravit studenty na budoucí profesní uplatnění s využitím virtuálního prostředí Second Life. Student porozumí významu a způsobům využívání virtuálního prostředí v současné společnosti a ekonomice v mezinárodním kontextu, bude se orientovat na virtuálním trhu práce. Porozumí principům podnikání ve virtuálním prostředí, bude schopen využívat virtuální prostředí pro podporu firemních činností a naučí se pracovat ve virtuálním týmu.

Požadavky na splnění: Práce dle pokynů vyučujících, plnění zadaných úkolů. Prezentace na zadaná témata. Přítomnost ve výuce 75%.

Témata semináře:

 • Úvod do Second Life (SL)
 • Virtuální týmy v prostředí SL
 • Obchodní možnosti v SL
 • Práce ve virtuálním prostředí
 • Creativity in VW
 • Klady a zápory VW
 • Identita ve virtuálním světě
 • Komunikace ve virtuálních týmech
 • Metody virtuálního teambuildingu
 • Interkulturní aspekty
 • Hra TABOO
 • Hra Sightseeing

E-Learning:

 • E-Learningová opora ZDE

VTP UP / O nás / Zapojení do projektů / Po studiu / Po studiu - Second Life



RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN