Po studiu - Ohrožený nezaměstnaností

Po studiu - Ohrožený nezaměstnaností 

Ohrožený nezaměstnaností

(KAE/ONP) – přednáška - 1 kredit/ 1 hod týdně
(KAE/ONS) – seminář - 2 kredity/ 1 hod týdně

Garant: Mgr. Pavla Slavíčková, Ph.D, Katedra aplikované ekonomie, Filosofická fakulta

Cílem kurz složeného z přednáškového cyklu a semináře je usnadnit budoucím absolventům cestu na trh práce a předem je připravit na situace, kterými jsou ohroženi v případě, že práce hned po ukončení studia nenaleznou. Kurz se postupně zaměřuje na jednotlivé aspekty tohoto problému, po úvodním seznámení se s pravděpodobností takového rizika a identifikací nejohroženějších skupin se jednotlivá témata přednášek věnují způsobům hledání zaměstnání, službám pracovních agentur, pracovně právní legislativě, právům a povinnostem nezaměstnaného, rekvalifikaci, osobním a rodinných financím, resp. pomoci ze strany úřadu práce, nebo neziskového sektoru. Jednotlivá témata cyklu přednáší odborníci z příslušných institucí (Úřadu práce, neziskového sektoru, pracovních agentur aj.), kteří s nezaměstnanými přichází do kontaktu a v praxi jim pomáhají situaci, ve které se ocitli, řešit.

Požadavky na splnění: Účast na výuce, max 1 absence, zápočtový test.

Témata přednášek:

 • Postavení absolventů na trhu práce, současná situace v ČR, statistiky a klíčové závěry ze studií pořízených MPSV nebo jinými institucemi v ČR a EU
 • Jak hledat zaměstnání, služby pracovních agentur (externí lektor)
 • Klíčové informace z oblasti pracovně právní legislativy, typy pracovních smluv aj. (externí lektor)
 • Pomoc v nezaměstnanosti I. Registrace na úřadu práce - práva a povinnosti nezaměstnaného, pomoc PÚ při hledání zaměstnání, rekvalifikace (externí lektor)
 • Osobní a rodinné finance: nejpoužívanější bankovní a nebankovní produkty, jejich pozitiva a negativa (externí lektor)
 • Pomoc neziskového sektoru (externí lektor)

Absolvent modulu Ohrožený nezaměstnaností bude mít celistvou průpravu za účelem nalezení si a udržení pracovního místa. Rovněž připraví posluchače na situace, kdy např. z důvodu rodičovství dočasně přeruší pracovní
kariéru a na úspěšné znovuzačlenění do pracovního procesu. Důležitou součástí modulu bude představení aktuálních nástrojů politiky zaměstnanosti a sociálního systému České republiky.

Témata seminářů:

 • Jak se připravit na vstup na trh práce během studia: specializace, praxe, studium v zahraničí, stipendijní možnosti, dobrovolnictví a jiné aktivity
 • Příprava na přijímací pohovor
 • Diskriminace na trhu práce v ČR (externí lektor)
 • Pomoc v nezaměstnanosti II. Systém sociálních dávek (externí lektor)
 • Osobní a rodinné finance: nejpoužívanější bankovní a nebankovní produkty, jejich pozitiva a negativa (externí lektor)
 • Osobní bankrot (externí lektor)

E-Learning:

 • E-Learningová opora ZDE
 • Registrace ZDE

VTP UP / O nás / Zapojení do projektů / Po studiu / Po studiu - Ohrožený nezaměstnanostíRSS úvodní strana mapa stránek CZ EN