InovaCOM

InovaCOM

Charakteristika projektu

V rámci projektu bude vytvořena síť pracovišť pro transfer technologií vysokých škol, vědeckotechnických parků a podniků v oblasti IT, elektrotechniky a energetiky. Proběhnou společné workshopy k problematice transferu  technologií, budou analyzovány úspěšné zahraniční modely spolupráce  akademické a podnikové sféry (zahraniční stáže, studijní pobyty). Projekt pomůže získat akademickým pracovníkům kompetence v oblasti soft  skills. Vznikne webový portál projektu podporující vzájemnou komunikaci a sdílení zkušeností. Na tomto portálu budou publikovány všechny výstupy  projektu (analýzy, závěry workshopů, hodnocení stáží). Vzniknou a budou  publikovány vzory dokumentů pro spolupráci akademické a podnikové sféry  (smlouvy, další právní akty).

Partneři projektu  

Vedoucí partner:

 • INOVACENTRUM  ČVUT Praha

Ostatní partneři:

 • Masarykova Univerzita v Brně 
 • TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové
 • Technologické centrum Písek
 • Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je posílit spolupráci mezi akademickou a komerční sférou v oblasti transferu technologií a to prostřednictvím vzdělávacích  workshopů, výcviku soft skills, zvýšením povědomí akademiků v oblasti  ochrany duševního vlastnictví.

Cílové skupiny

 • Odborní zaměstnanci TTO 
 • Akademičtí pracovníci
 • Studenti VŠ v oborech IT, elektrotechniky a energetiky

Harmonogram projektu

 • Zahájení projektu: 1. 3. 2012
 • Ukončení projektu: 28. 2. 2014
 • Trvání projektu: 24 měsíců
InovaCOMRSS úvodní strana mapa stránek CZ EN