Připravované akce a archív

25. 09. 2013

seminář "Syndrom ADD/ADHD "

Seminář pro širokou veřejnost zaměřený na problematiku AD/H/D dospívajících a mladých dospělých s mezioborovým přesahem (psychologické, vzdělávací, medicínské, sociální a právní aspekty této problematiky).

O projektu

Projekt Podpora dospělých s AD/H/D byl zahájen v září 2012 za podpory ESF a rozpočtu ČR. Je zaměřen na pomoc a podporu dospívajícím a mladým dospělým s AD/H/D (se specifickými vývojovými poruchami, zejména prostou poruchou pozornosti a poruchou pozornosti s hyperaktivitou), především v souvislosti s uplatněním na trhu práce a v akademické oblasti. Projekt je realizován ve spolupráci se zahraničními partnerskými organizacemi (Portugalsko, Řecko, Kypr, Švédsko a Estonsko). Součástí projektu jsou osvětové vzdělávací semináře v ČR, které vám tímto nabízíme.

Osvětové semináře

Osvětové semináře jsou určeny pro nejširší odbornou veřejnost (školská poradenská zařízení, úřady a agentury práce, poskytovatelé soc. služeb, kurátoři pro děti, mládež a dospělé, probační a mediační služba, personalisty atd.). Semináře jsou zaměřeny na problematiku AD/H/D dospívajících a mladých dospělých s mezioborovým přesahem (psychologické, vzdělávací, medicínské, sociální a právní aspekty této problematiky).  Absolventi jednodenního semináře získají především teoretické informace o dané problematice, které jim napomohou k lepšímu porozumění dospívajícím a mladým dospělým s AD/H/D a umožní lepší komunikaci s touto cílovou skupinou. Dále by se měli díky znalostem z kurzu lépe orientovat v psychologicko-psychiatrické terminologii a systému psychosociálních služeb pro dospívající a mladé dospělé s ADHD tak, aby mohli lépe spolupracovat v rámci multidisciplinární podpůrné sítě.

Název programu:                                         ADHD – jako specifická vývojová porucha  

Obsah programu dle akreditace:

Syndrom ADD/ADHD (anglicky Attention deficit disorder, Attention deficit hyperactive disorder – česky prostá porucha pozornosti a porucha pozornosti s hyperaktivitou) jako specifické vývojové poruchy, jsou nejčastějšími neuropsychologickými vývojovými poruchami, které se vyskytují v dětském věku. Dle posledních sdělení WHO jimi trpí 5-8% dětské a dospívající populace v míře, která vyžaduje odbornou intervenci. Zásadním problémem ADHD je skutečnost, že často mohou zůstat nepoznány, nebo že jsou zaměňovány za poruchy chování, či důsledek nevhodného chování rodičů. Přičemž jejich podcenění může způsobit dětem, jejich rodičům i pedagogům nesmírné množství problémů
a nepříznivě ovlivnit celou další životní dráhu jedince. Kurz nabízí nejširší odborné veřejnosti především základní teoretický přehled problematiky vycházející z nejnovějších poznatků a zkušeností z českého prostředí i zahraničí.

 

Etiologie a diagnostika specifických vývojových poruch   (8 vzdělávacích hodin)

·         Etiologie a dělení specifických vývojových poruch, vymezení základních pojmů

·         Diagnostika specifických vývojových poruchu dětí/dospívajících

·         Náprava specifických vývojových poruch (tréninky pozornosti, nácvik žádoucího chování, farmakoterapie)

·         Sociální aspekty specifických vývojových poruch v předškolním věku

 

Lektoři seminářů:

Mgr. Terezie Pemová - sociální pracovnice

PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, PhD., MBA - psycholog, odborný garant programu

Lenka Hryzová DiS. - sociální pracovnice, socioterapeutka

Mgr. Iva Katzerová– psycholožka

Mgr. Ivana Plšková - sociální pedagožka, koordinátorka

 přihláška

 

 

VTP UP / O nás / Připravované akce a archívRSS úvodní strana mapa stránek CZ EN