Praktická akademie IT znalostí

Praktická akademie IT znalostí

CZ.1.07/2.4.00/31.0013

Charakteristika projektu

Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky.

Vedoucí partner:

 • Česká asociace pro IT služby

Ostatní partneři:

 • Vysoká škola podnikání, a. s.
 • Sense Technologies a. s. 
 • TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o. p. s.
 • Univerzita Palackého v Olomouci  
 • Technologické inovační centrum s. r. o.
 • VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
 • Mendelova univerzita v Brně
 • České vysoké učení technické v Praze  
 • Network Security Monitoring Cluster, družstvo
 • Zaměstnanecký svaz IT průmyslu 

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem v oblasti rozvoje praktických IT dovedností studentů VŠ, požadovaných praxí.

Cílové skupiny

 • Studenti mimopražských VŠ
 • Akademičtí a odborní pracovníci VŠ  
 • Pracovníci VaV v podnicích

Harmonogram projektu

 • Zahájení projektu: 1. 1. 2012
 • Ukončení projektu: 31. 12. 2013
 • Trvání projektu: 24 měsíců

VTP UP / O nás / Zapojení do projektů / Praktická akademie IT znalostíRSS úvodní strana mapa stránek CZ EN