Bohužel došlo k problému s načtením formuláře. VTP UP akademie: Obchodní tajemství, důvěrné informace a know – how 8.10.2012 - Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci

VTP UP akademie: Obchodní tajemství, důvěrné informace a know – how 8.10.2012

Obchodní tajemství, důvěrné informace a know – how

Další setkání v rámci VTP UP akademie bude o tajemství. Kdy a jak využít, na vysokých školách někdy opomíjenou, ochranu výsledků výzkumné činnosti utajením. Co je považováno za know-how a jak s ním nakládat.  S tématem nás seznámí významná osobnost s bohatými zkušenostmi z této oblasti.

Seminář se bude konat pondělí 8. října 2012 ve Vědeckotechnickém parku UP, Šlechtitelů 21, Olomouc-Holice.

Na semináři vystoupí Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., který vyučuje právo duševního vlastnictví na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a je vedoucím katedry občanského a pracovního práva na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Kromě toho působí i v právní praxi, od roku 1990 jako advokát. Mimo jiné je spoluautorem českého autorského zákona a působil v rekodifikační komisi pro nový občanský zákoník.

  • 13.30 – 14.00 prezence

  • 14.00 – 15.30 Obchodní tajemství, důvěrné informace a know – how: co je to obchodní tajemství, know-how a důvěrné informace, kdy použít obchodní tajemství a kdy průmyslově právní ochranu, ochrana obchodního tajemství, jak nakládat s obchodním tajemstvím

  • 15.30 – 16.30 diskuse

Materiály ze semináře:

Prezentace Obchodní tajemství, důvěrné informace a know-how

Test pojmových znaků obchodního tajemství

Test pojmových znaků know-how

Seminář je pořádán v rámci projektu InovaCOM, který rozvíjí spolupráci vědeckotechnologických parků a pracovišť transferu technologií (CZ.1.07/2.4.00/31.0053).

VTP UP / O nás / Naše akce / VTP UP akademie / VTP UP akademie: Obchodní tajemství, důvěrné informace a know – how 8.10.2012



RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN