Nové předměty na Univerzitě Palackého

Jak realizovat zajímavý nápad na skutečný produkt, o který bude na trhu zájem? Jak posoudit, zda má nápad tržní potenciál? Jak převést výsledky vědy a výzkumu do praxe? To se můžete naučit na Přírodovědecké nebo Filozofické fakultě Univerzity Palackého.

Fakulty Univerzity Palackého (UP) ve spolupráci s  Vědeckotechnickým parkem UP od letošního akademického roku otevírají nové předměty. Předmět „Účast na projektu“ (zkratka KSA/UPRA) najdete v nabídce Filozofické fakulty UP a předmět „Byznys ve vědě“ (zkratka KEF/BIS) v nabídce Přírodovědecké fakulty UP. V obou předmětech se student dozví o možných formách komercializace nápadu, naučí se posoudit, zda má nápad tržní potenciál, jak pracovat s nástrojem pro analýzu nápadů LeanCanvas, jak vypracovat SWOT analýzu nebo jak stanovit cíle projektu. Součástí výuky bude také praktická část, kde si získané znalosti prakticky vyzkouší. Součástí praktických dovedností bude trénink, jak komunikovat se zákazníkem, jak oslovit a prezentovat svůj projekt před investory.
Předměty jsou v kategorii C a můžete získat 3 kredity. Podrobnější informace o obsahu předmětu najdete v anotaci, předmět garantuje Katedra sociologie a andragogiky FF UP a Katedra experimentální fyziky na PřF UP.