Nová výzva GAMA2

Přihlaste se do nové výzvy na podporu projektů s komerčním uplatněním – podpora vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatnění, to je hlavní smysl nové výzvy Proof-of-Concept Vědeckotechnického parku UP. Zájemci v ní mohou požádat až o 2,5 milionu korun. Přihlášky je možné posílat do 11. listopadu 2019.

 „Projekty Proof-of-Concept (PoC) dávají PhD. studentům a VaV pracovníkům UPOL příležitost dostat jejich vědecké práce do reálné praxe. Kromě finanční podpory nabízíme také individuální plán komercializace a konzultace odborníků na transfer technologií,“ uvádí Petr Kubečka, vedoucí oddělení transferu technologií Vědeckotechnického parku UP. „Pro zájemce organizujeme 29. listopadu 2019 od 14h seminář na VTP, kde se dozví vše potřebné nebo se za námi přijděte podívat 18. října od 14h do Zbrojnice, kde bude probíhat neformální setkání se současnými řešiteli dílčích projektů, a to pod názvem Proof-of-Coffee. Přihlaste se do výzvy a získejte zkušenost se znalostním transferem a pracujte na to co Vás baví“ dodává.
V kontinuální výzvě mohou být podpořeny všechny projekty vědeckých týmů, které nejsou již financovány z jiných zdrojů a jsou zaměřeny na získání funkčního prototypu, ověřené technologie, průmyslově právní ochrany, případně licence komerčnímu subjektu.
Žadatelé mohou být pouze zaměstnanci, případně studenti doktorského studia, kteří budou po celou dobu řešení projektu v zaměstnaneckém nebo studentském poměru s Univerzitou Palackého. Předpokládané zahájení řešení vítězných projektů je od října 2018.
Více informací o výzvě, projektech PoC, registrace na seminář, naleznete ZDE.