Na podání přihlášky Proof-of-Concept zbývá měsíc

Již jen měsíc zbývá do uzavření 4. kola kontinuální výzvy na příjem přihlášek Proof-of-Concept (PoC) z programu Technologické agentury ČR GAMA2. Zájemci o finanční podporu mohou přihlášku PoC projektu podat do 16.8.2020. Rada pro komercializaci bude vybírat z došlých přihlášek v polovině září.

Žadatelé o odbornou a finanční podporu mohou svou přihlášku doručit na Vědeckotechnický park Univerzity Palackého (VTP UP) nejpozději do 16.8.2020. Z finanční podpory lze hradit materiál, cestovné, služby a mzdy realizačního týmu.
Projekty PoC, financované Technologickou agenturou ČR (TA ČR), jsou zaměřeny na podporu vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatnění. Díky programu TA ČR GAMA bylo na Univerzitě Palackého (UP) úspěšně financováno již na 30 dílčích projektů a bylo dosaženo přes 50 zajímavých výsledků. Mezi nimi je například úspěšný projekt na sestrojení unikátního robotického ramene Popelka, na kterém spolupracovala univerzita se strojírenskou firmou Stäubli, nebo projekt na sestrojení magnetického separátoru UniTrap. Mezi zajímavé projekty patří také TETRECOM, diagnostická pomůcka pro speciální pedagogy – logopedy, nebo projekt Pokusnice, což je moderní webová aplikace, která nabízí pedagogickým pracovníkům možnosti správy chemické laboratoře, chemického vybavení a chemikálií.
Finančně podpořené mohou být všechny projekty vědeckých týmů, které nejsou financovány z jiných zdrojů a jsou zaměřené na získání funkčního prototypu, ověření technologie, získání průmyslově právní ochrany případně licence ke komerčnímu využití. Přihlášky zpracovávají zaměstnanci VTP UP a následně je předkládají Radě pro komercializaci. Ta bude z došlých přihlášek vybírat v polovině září a od 1. října 2020 se může projekt realizovat. Celkový harmonogram 4. kola kontinuální výzvy na příjem přihlášek dílčích PoC projektů v rámci projektu GAMA 2 TAČR (č. p. TP01010015) vyhlášené rektorem UP je následující:
25. 5. 2020
Vyhlášení příjmu přihlášek PoC
16. 8. 2020
do 23h59
Odevzdání přihlášek dílčích projektů
od 17. 8. 2020
Interní hodnocení odevzdaných PoC přihlášek
11. 9. 2020
Předložení projektů Radě pro komercializaci
18. 9. 2020
Zasedání Rady pro komercializaci
21. – 24. 9. 2020
Schvalování vybraných projektů rektorem UPOL
25. 9. 2020
Zaslání schválených projektů na TAČR
1. 10. 2020
Zahájení řešení schválených a potvrzených dílčích PoC projektů
Přidejte se k úspěšným řešitelům a uveďte své nové poznatky a inovace do života. Podrobnější informace o pravidlech a přihlášce do projektu PoC na UP získáte na stránkách VTP UP: http://transfer.vtpup.cz/pro-univerzitu/#PoC-id