Konference se zaměří na kybernetickou revoluci

Pro firmy, které chtějí zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu a současně se zodpovědně popasovat s řešením důsledků Průmyslu 4.0 v podnikové praxi, je určena konference s názvem Kyberneticka revoluce. Ta proběhne 11. dubna v Olomouci.
Proč konferenci navštívit?
  • Dozvíte se další nové informace v souvislosti s tématem Průmysl 4.0
  • Dozvíte se  změny v socio-ekonomických vztazích uvnitř i vně firmy, které technologie nutně přinášejí, včetně zahájení diskuzí o zkušenostech a záměrech zapojených firem,
  • Jednotliví řečníci vám vysvětlí, jaké jsou klady, ale i možná úskalí nahrazování lidského faktoru kybernetickými systémy a zavádění automatizace do podnikání, a to jak ve výrobním procesu, tak ve fázích předvýrobních a povýrobních (včetně poskytování služeb a nových obchodních modelů).
  • Budete si moci prohlédnout revoluční produkty a služby od českých i zahraničních firem s přídomkem „4.0“, které nabízející zajímavá a inovativní řešení.
  • Dozvíte se, jaké důsledky pro vaši firmu může mít zavedení prvků Průmyslu 4.0 a na jaká rizika se naopak máte připravit do budoucna – ať už z pohledu bezpečnosti, tak z pohledu implementace.
  • Představíme vám firmy, které mají implementaci principů Průmyslu 4.0 do jejich firmy již úspěšně za sebou. Nebudou chybět ani příklady tzv. good practice – zástupci těchto firem se s vámi podělí o své know-how a povypráví vám, jaké překážky museli zdolávat a jak se jim podařilo jednotlivé problémy překonat.
  • V neposlední řadě získáte zajímavé a cenné kontakty, se kterými můžete navázat další obchodní a strategické  partnerství.
Více se dozvíte na webu konference.