FB stránka podnikanivolomouci nezaniká

FB stránka podnikanivolomouci nezaniká, pouze mění svůj název. Postupnou inovací a vývojem prochází i Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci. Potřeba transferu znalostí a vědomostí směrem z univerzity do podnikatelského prostředí se zvyšuje a našim budoucím partnerům chceme usnadnit orientaci při hledání vhodného partnera ke spolupráci.

Vědeckotechnický park UP nabízí služby jak pro své zaměstnance při hledání vhodného investora, tak pro podnikatelskou sféru, které nabízí vyjednání spolupráce při implementaci vědeckých výsledků do praxe. Jedním z kroků postupné inovace a sjednocení identifikace VTP UP je i přejmenování stránek na sociálních sítích, nyní konkrétně na Facebooku. Stránka ponikanivolomouci však nezaniká, pouze bude přejmenovaná na Vědeckotechnický park UP. Chceme tím usnadnit identifikaci pro širokou veřejnost i zaměstnance UP. Telefonní čísla, kontakty, ostatní identifikační údaje a nabídka našich služeb však zůstávají beze změny.
Následovat budou postupně i další úpravy a změny webových stránek VTP UP.