Investor

Přehled zveřejněných patentových přihlášek a udělených patentů

České přihlášky užitných vzorů a vynálezů najdete v databázi Úřadu průmyslového vlastnictví. Viz. zde. Do pole přihlašovatel zadejte "Univerzita Palackého"

Další přihlášky najdete v databázi ESPACENET viz. zde

V případě potřeby poskytnutí více informací k jednotlivým přihláškám kontaktujte VTP UP.

VTP UP / User crossway / InvestorRSS homepage sitemap CZ EN